MEDIA. Alla vet att vissa nyheter har en tendens att komma bort. Ett inbördeskrig i Afrika, en jordbävning i Asien eller ett stulet val, som det i Mexico. Det gäller kanske i ännu högre grad media i USA än Europa som regelbundet överger allt för att rapportera om en O J Simpson eller Monika Lewinsky.

Det är de där nyheterna som bokstavligen hamnat i marginalen som är temat för Larry Beinharts nya bok Fog Facts Searching for Truth in the land of Spin. Beinhart är tidigare mest känd för sin roman Wag the Dog som blev film med Robert de Niro och Dustin Hoffman. Den handlar om en skandaltyngd amerikansk president som startar ett litet krig för att avleda folks uppmärksamhet.

Fog Facts är ingen roman utan mer av en alternativ skildring av George Bushs USA. Det flesta uppgifter i boken har publicerats i stora tidningar, men bara en gång, i en liten ruta, begravt långt inne i tidningen.

Det som gör Fog Facts intressant är kanske inte så mycket historierna om Bushs och Cheneys aktieaffärer och annat skumt utan dess förklaring till varför media så ofta gör en stor skandal av nått relativt litet och knappt nämner andra händelser.

Ett exempel är skandalen kring FN:s mat-för-olja-program som kontrollerade Iraks pengar efter det första Gulfkriget. De mutor som FN-anställda kan ha fått uppgick till några hundratusen dollar och media rapporterade om att Kofi Annan kanske var inblandad i något skumt. Kontrasten mot skandalen i den nya myndigheten som hade hand om Iraks pengar efter att amerikanska trupper erövrat Irak är slående.

Av tjugo miljarder dollar som den Paul Bremerkontrollerade myndigheten hade hand om har 19 miljarder försvunnit. Amerikanska media har visserligen rapporterat om det men bara gett det en bråkdel så mycket uppmärksamhet som den första skandalen, trots att korruptionen var så mycket mer omfattande. De försvunna miljarderna tillhör de fakta som försvunnit i dimman av mediala oväsentligheter.

Auktoritet och objektivitet
Beinhart förklarar det med att det saknas mäktiga intressen i USA som bryr sig om hur Iraks pengar sköts, medan det finns en många som hatar FN. Problemet är objektivitetsidealet. I stället för att värdera information man kommer över nöjer man sig ofta med att referera källor med auktoritet, menar Beinhart. Det är det som gjorde att lögnerna om Iraks massförstörelsevapen kunde få så stort genomslag. Scott Ritter och Hans Blix fick utrymme att förklara att det inte fanns något i Irak men deras åsikter behandlades bara som två av många. För varje gång de fick komma till tals kunde en Rumsfeld, Rice, Cheney eller Bush tala om hotet från Iran 20 eller 40 gånger var.

Beinhart menar att den europeiska traditionen med en press som varit bunden till något särintresse fungerar bättre än den amerikanska som vägleds av sitt objektivitetsideal.

Bok: Fog Facs Searching for Truth in the land of Spin
Författare: Larry Beinharts
Förlag: Nation Books

Pierre Gilly
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören