– Min bok bygger på en frustration över att vi forskare vet så mycket men att den kunskapen inte når ut i debatten.
Stressforskaren Töres Theorell är bekymrad, nästan arg.

Och det är därför jag sökt upp honom i hans bokbelamrade rum på Institutet för psykosocial medicin i Tomteboda utanför Stockholm.

– Det är som om beslutsfattare bara tar in sådant som stämmer med deras modeller. Det ska vara effektivt, det ska vara enkla lösningar, som inte kostar pengar eller emotioner. Ett piller, sen kan man fortsätta jobba – i stället för att åtgärda den yttre situationen. Men till slut går det inte längre. Då kan det vara för sent.

Han har alltid varit stridbar – minnesvärt är när han tillsammans med andra forskare på området hävdade att ett ja till EMU kunde innebära ett hot mot folkhälsan – men den nya boken, I spåren av 90-talet, är så laddad med förtrytelse att jag sträckläste när den dök upp på redaktionsbordet.

Utifrån bastanta data och talande detaljundersökningar kartläggs vad som gick fel på 1990-talet, färdigställs det pussel av olyckliga omständigheter som ledde till att vissa bestämda delar av arbetskraften drabbades av stressrelaterad utbrändhet och ofta hamnade i förtidspension.

Flera komponenter
Övergivandet av sysselsättningspolitiken, slimningen av organisationerna, datoriseringen – detta är några av huvudkomponenterna. Men boken pekar också på omständigheter som det kortsiktiga avskaffandet av statsbidrag till företagshälsovården.

Töres Theorell blir glad och lite förvånad när jag berömmer boken för dess radikalitet och engagemang. Visserligen kom den ut strax före valet ”men det är ingen partipolitisk bok”.

– Nej, instämmer jag, du skräder verkligen inte orden, till exempel när du säger så här:

”Försäkringskassan och politikerna förefaller vara mera intresserade av att förtidspensionera så många som möjligt för att man ska kunna få en bra statistik kring långtidssjukfrånvaron (och indirekt också arbetslöshetsstatistik) än av att satsa på en klok utökning av rehabiliteringen så att man kan rädda tillbaka så många som möjligt av de långtidssjukskrivna.”

För I spåren av 90-talet är en hoppfull bok också, det går att göra insatser mot eländet, bara viljan finns. Men först och främst måste insikten nå fram att det psykiska verkligen har medicinska konsekvenser, att bristande kontrollmöjligheter och dålig arbetsplatsstämning kan vara direkt sjukdomsalstrande, från hjärtinfarkter till psykisk utbrändhet.

Vårt samtal handlar länge om det centrala begreppet ”regeneration”, kroppens – inklusive nervsystemets – pågående åter-
skapande och förnyelse. När kroppens självreglerande funktioner störs – till exempel av långvarig, oviss stress – är det
fara å färde. Puls och ämnesomsättning påverkas. Också ett vanligt sår läker mycket sämre. Och inne i hjärnan minskar volymen på vissa strukturer som hippocampus, det organ som är nära förknippat med korttidsminnet och sköter produktionen av nya hjärnceller.

Vad är det då som upprätthåller regenerationen?
Viktig är nattsömnen, den stora återuppbyggnadsfasen – en ond cirkel uppstår när stress också ger sömnrubbningar. Men framför allt hyllar boken gemenskap med andra människor. Ett fungerande arbetslag är en hälsofaktor, ett konfliktfyllt arbetslag en hälsofara.

Det ideal som lyfts fram – ”men det är mest en metafor, jag säger verkligen inte att man ska tvinga dit folk” – är körsången. Körsjungandets goda effekter, åtminstone på amatörer, kan Töres Theorell vittna om både av egen erfarenhet och med hjälp av medicinska mätningar.

Men regenerativt kan vara vad som helst som man gör tillsammans med glädje. De oväntade pratstunderna är till exempel en källa till kreativitet som kommer hela organisationen eller företaget till godo. Kan samspel införas genom påbud upp-ifrån? Kan kultur på arbetsplatsen tvångsförskrivas? Töres Theorell är mycket medveten om att sådant stöter på motstånd både från ideologer och från individer som ser det som ett intrång i den personliga friheten. Men mätningarna och pusselbitsläggandet fortsätter, och man kan bara hoppas att Institutet för psykosocial medicin blir en allt viktigare stämma i samhällskören.

FAKTA: Böcker om stress
Töres Theorell: I spåren av 90-talet. Karolinska Institutet University Press.
Läs även Ur balans av Theorells kollega Alexander Perski, den utkommer snart i ny upplaga på Bonniers.