/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/littorin2.jpg
Den nya arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin. Foto: Anders Wiklund.

Med vår politik kommer fler ha råd att gå med i facket, säger regeringens nya arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i en intervju med LO-Tidningen.

Alliansen ska göra a-kassan obligatorisk. Det är en stor förändring och frågan har varit när den kan genomföras. Moderata Sven Otto Littorin säger till LO-Tidningen att ändringen kommer att ske under ordnade beredningsformer. Det innebär troligen ytterligare utredningar och remissförfarande.

Flera fackförbund pekar på att obligatoriet är en stor förändring och få tror att det kan införas före den 1 juli 2007. Förslaget har också mött facklig kritik eftersom det tillsammans med höjda fackavgifter befaras leda till medlemsflykt. Sven Otto Littorin säger sig vara förvånad över reaktionerna.

Omvänd effekt
– Det finns 700.000 svenskar som inte har a-kassa. Det är naturligt att se till att ha a-kassan som en allmän försäkring. Hur det skulle kunna hota LO:s ställning på arbetsmarknaden har jag svårt att förstå. Det är väl bra att alla omfattas av försäkringen. I stället kan, enligt honom, alliansens politik leda till att fler går med i facket. Skattesänkningar, minskade kostnader för att anställa och en bättre matchning på arbetsmarknaden ger fler jobb och mer kvar i plånboken, som kan användas till att betala fackföreningsavgiften och a-kassan.

Samtidigt har alliansen  föreslagit sänkningar av a-kassan. Sänkningen blir större ju längre någon är arbetslös. Grupper som ungdomar och invandrare som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kan med andra ord drabbas hårt av alliansens förslag.

– Det finns skäl att göra mer för dessa grupper. Nystartsjobb för långtidsarbetslösa och övergångsjobb och en lång rad åtgärder för att det ska bli lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Sven Otto Littorin tycker att den tidigare arbetsmarknadspolitiken har satt upp för många olika mål.

– Inte sällan har de också stått i konflikt med varandra. Det mest uppenbara är att det funnits ett mål för arbetslösheten, 4 procent, men även ett mål för sysselsättningsgraden på 80 procent. Jag vill strama upp detta och fokusera mer på deltagandet i arbetskraften.

Bättre matchning
Alliansen har tidigare flaggat för flera stora förändringar av Ams. Personlig coach och handlingsplaner för arbetssökande ska inrättas. Arbetsmarknadsministern trycker även hårt på en bättre matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare. I framtiden ska Ams ges större möjlighet att självständigt styra sin verksamhet. Om jobben strömmar till ska myndigheten i större omfattning exempelvis kunna styra över sina resurser från bristyrkesutbildningar till platsförmedling.

Trots att han är kritisk  till den förra regeringens politik ser han stora förtjänster med den svenska arbetsmarknadsmodellen.

– Grunden med kollektivavtal och att politiker inte lägger sig i lönebildningen är väldigt bra. Det finns inte på vår dagordning att ändra konfliktregler eller de grundläggande spelregler som finns på arbetsmarknaden. Jämför med antalet strejkdagar i Sverige med övriga Europa där det är mycket högre. Vi har tjänat mycket på att denna ordning fungerar och det vore minst sagt dumt att ändra systemet.

Sven otto Littorin om…
…sitt sämsta jobb: Jag har inte haft något skitjobb. De jobb jag haft har varit kul på sitt sätt. Jag har till exempel varit råfoderkontrollant på Göta lantmän i Norrköping, det hade sina poänger. Jag har även varit ungdomskonsulent för Riksförbundet för hembygdsvård.
…det bästa med LO:  Tillsammans med de andra parterna står LO för den svenska modellen med ordning och reda och förutsägbarhet på arbetsmarknaden.
…det sämsta med LO: Den starka kopplingen till socialdemokratin är olycklig, men det är en sak för LO:s medlemmar.
…boktips till Wanja Lundby-Wedin: Nej, men jag hoppas att hon och jag tillsammans ska kunna diskutera böcker. Jag har gärna en bokcirkel med henne. Jag har träffat henne ett par gånger och tycker väldigt bra om henne.