Amerikanen Edmund Phelps fick i veckan Nobels ekonomipris. Han ligger tillsammans med Milton Friedman bakom begreppet ”naturlig arbetslöshet” och är omstridd inom fackliga ekonomkretsar.

Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne går till en ekonom vars idéer fått stor betydelse för den ekonomiska politiken un-
der senare år. Föreställningen om en naturlig arbetslöshet har kommit att bli en av den liberala ekonomiska teorins grundstenar. Enligt Edmund Phelps är detta den arbetslöshetsnivå då ytterligare sänkt arbetslöshet leder till ökad inflation.

Det var i slutet av 1960-talet som Edmund Phelps kom med de forskningsrapporter som kom att sätta avtryck i den ekonomiska teoribildningen. Fram till dess var den allmänna uppfattningen att det rådde ett bytesförhållande mellan arbetslöshet och inflation. Politikerna kunde sänka arbetslösheten genom att låta inflationen stiga.

Siktar på strukturen
Edmund Phelps kritiserade detta och hävdade att sambandet mellan inflation och arbetslöshet bara råder på kort sikt. Över en längre tidsperiod bestäms inflationen av vilka förväntningar om prishöjningar som finns bland företag och privatpersoner. Han hävdade att arbetslösheten på lång sikt avgörs av hur väl arbetsmarknaden fungerar.

I praktiken innebär det att stimulansåtgärder för att minska arbetslösheten är meningslösa på lång sikt, då arbetslösheten ändå kommer att stiga till den naturliga nivån. I praktisk politik har detta lett till att åtgärderna har riktats mot att ändra på de strukturella faktorer som bestämmer arbetslösheten. Vilket är ekonomspråk för arbetslöshetsförsäkringen, arbetsrätten och matchningen på arbetsmarknaden.

Överskattning förklaringen
Från ekonomer utanför den borgerliga mittfåran har Edmund Phelps idéer kritiserats. Den naturliga arbetslöshetsnivån är notoriskt svår att uppskatta. Uppskattningarna tenderar att följa konjunkturen. Ekonomen Per Lundborg, vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, hävdar att överskattningar av den naturliga arbetslösheten är en av huvudorsakerna till att efterfrågeåtgärder för att dämpa arbetslösheten under 1990-talet sattes åt sidan.
 
Dessutom har undersökningar av svensk och amerikansk data visat att det vid låga inflationsnivåer finns ett bytesförhållande mellan inflation och arbetslöshet även på lång sikt. Att tillåta lite högre inflation skulle därmed innebära att arbetslösheten kan sjunka. Förklaringen finner de i att inflationen om den är på en låg nivå uppfattas som försumbar av företagen.