Även för en arbetsgivarring är det lättare att ordna ny sysselsättning åt män. Utslitna kvinnor har färre möjligheter att få nytt jobb, konstaterar Krister Rosendahl.

Arbetsgivarringen i Boden och Luleå är en frivillig sammanslutning. Den startades 2003 på initiativ av några företag. Syftet är att bättre ta hand om de anställda.

Krister Rosendahl är ensam anställd på ringen och jobbade tidigare på arbetsförmedlingen. Hans roll är inte tydlig. Han berättar att han fungerar som koordinator, tar hand om en del rehabilitering och är bollplank åt företagen.

– Anställdas rörlighet är viktig, men det är svårt att få igång den.

Under de år han jobbat med arbetsgivarringen har klimatet blivit hårdare. Allt fler sjuka sägs upp till följd av sin sjukdom. Arbetsgivarringen i Boden och Luleå har ingen resultatstatistik. Krister Rosendahl kan dock berätta om anställda som fått det bättre. Dessutom frågar han sig vad ett bra resultat är. Självklart handlar det om ett nytt jobb som den sjuke fungerar i. Men det är väl också en förbättring ifall någon slutar arbetet efter att ha mått dåligt – och mår bra trots arbetslöshet.

Den första arbetsgivarringen startade 1987 och i dag finns drygt 20 i landet. De är ofta ideella föreningar som ringen i Boden och Luleå. En del är privata företag som Starck och Partner i Stockholm, där Iréne Starck är vd:

– Under de senaste åren har flera ringar startat. Intresset är stort för detta unika verktyg, säger hon.
Anders Hallqvist, utredare på Linköpings universitet, säger att arbetsgivarringarna har ett tydligt arbetstagarperspektiv. Hans uppfattning är att de inte varit så framgångsrika:

– De har funnits ganska länge, men inte vuxit så snabbt.

Läs också: nyhetsartikeln "Utbytet av sjuka leder till nya jobb"