För första gången har en forskare hittat ett samband mellan litet inflytande på jobbet och ont i magen.

Kvinnor drabbas oftare än män. Och yngre kvinnor mår sämst. Män reagerar däremot inte på bristande inflytande. För dem är högt arbetstempo utlösande. Åshild Olsen Faresjö, vid avdelningen för socialmedicin och folkhälsa vid Linköpings universitet, påvisar i sin avhandling samband mellan arbetsvillkor och så kallad irriterad tarm (IBS). Hon har jämfört kvinnor som har IBS med kvinnor som är symptomfria. Och på samma sätt gjort en jämförelse mellan sjuka och friska män.

Resultatet är en väckarklocka för såväl patienter som läkare och arbetsgivare, tycker Åshild Olsen Faresjö. Mellan 10 och 20 procent av befolkningen är drabbad och sjukdomen finns över hela världen, lika i alla samhällsklasser.

– Det är en dold folksjukdom, säger Åshild Olsen Faresjö. Det finns flera orsaker till att människor får IBS, det jag har visat är att även arbetsvillkoren påverkar.

Ger jobbigare vardag
Irriterad tarm är inte en biologisk sjukdom, säger hon, utan en funktionell. Rörelsen i magen är störd och det är inte livshotande. Däremot försämrar sjukdomen människors livskvalitet rejält. Symtomen på irriterad tarm är magsmärtor, uppspänd mage, diarré och/eller förstoppning. Ett annat tecken är att magsmärtorna försvinner när man går på toaletten. För att få diagnosen måste man, enligt Åshild Olsen Faresjö, ha haft magont i ett år. Prover tas för att utesluta andra sjukdomar.

– Vi saknar en faktor x, som förklarar varför stress i form lågt inflytande på jobbet – som att inte kunna påverka sitt schema – leder till magbesvär. Det behövs mer forskning för att hitta den exakta förklaringen.

Sedan tidigare vet forskarna att det finns ett samband mellan magproblem och depression. I många andra länder är det därför vanligt att den som har irriterad tarm får läkemedel mot symtomen samt antidepressiv medicin, säger Åshild Olsen Faresjö.
I Sverige är det mindre vanligt, och på så sätt kommer orsakerna i bakgrunden.

Väg in helheten
Åshild Olsen Faresjöns råd till såväl sjuka som läkare är att använda dagens läkemedel mot symptomen och samtidigt se över patientens hela livssituation.

– Ta tid att reflektera och erbjud kanske psykoterapi. Arbetsgivarna ska se över arbetssituationen för sina anställda.