Eva Uddén-Sonnegård blir arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins nya statssekreterare.

Hon kom tidigare från tjänsten som moderaternas arbetsmarknadsexpert på riksdagskansliet.

Eva Uddén-Sonnegård är ekonomie doktor och skrev sin avhandling om löneutveckling och facket på Handels i Stockholm. Hon har också jobbat på Riksbanken och Medlingsinstitutet.

Eva Uddén-Sonnegård har även arbetat på numera nedlagda Fief, Stiftelsen fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning.