Byggnads har slutit av avtal med jämtländska El och energiteknik, som sedan tidigare har avtal med det alternativa facket – Fackföreningen för arbete i Sverige.

Byggnads ombudsman Håkan Löfqvist säger:

– Det är väldigt bra. Nu gäller det att företaget följer avtalet och att vi klarar att bevaka det. Nästa steg för oss är att försöka få med de anställda i Byggnads.

LO-Tidningen har tidigare berättat om Fackföreningen för arbete i Sverige, som konkurrerar med LO. De avtal som organisationen slutit är i alla avseenden sämre för de anställda. LO-TCO Rättsskydd beskriver dem som konstruktioner för lönedumpning. Byggnads har fört långa diskussioner med El och energitekniks ägare Martin Jönsson. Enligt Byggnads Håkan Löfqvist är det just det som givit resultat. Tidigare var positionerna låsta och företaget hotades av en facklig blockad. Det tror Håkan Löfqvist var olyckligt. Istället valde byggavdelningen den mjuka samtalslinjen.

Företagets Martin Jönsson säger:

– Vi kom överens helt enkelt och det är väl bra. Det handlade om att ge och ta lite. Det här tror jag blir bra.

Med Byggnads har företaget skrivit ett VVS-avtal och ett bygg­avtal. Det skrevs nyligen på så än är det inte riktigt klart hur det ska fungera på företaget med konkurrerande avtal – de två Byggnadsavtalen och avtalet ingånget med Fackföreningen för Arbete i Sverige.

Ägaren Martin Jönsson tänker sig att det får bli en diskussionsfråga och han tycker att det är rimligt att de anställdas fackliga tillhörighet avgör vilket avtal som ska gälla. Juristen Mats El Kott företräder den alternativa fackföreningen. Om El och energiteknik behåller båda avtalen kommer byggavtal att vara andrahandsavtal och bara få betydelse i de frågor som inte regleras i förstahandsavtalet.

Läs också: nyhetsartikeln "Nytt fack värvar byggnadsarbetare"