Den nya regeringen vill ge ensamföretagare med bara en arbetsgivare F-skattsedel. Ett hot mot kollektivavtalen och ett sätt att kringgå arbetsrätten, enligt facket.

Den som bara har en arbetsgivare betraktas i dag som arbetstagare i arbetslagstiftningen. Det vill den nya regeringen ändra på. Enligt Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring i dag ska det bli möjligt för företagare att få F-skattsedel oavsett hur många arbetsgivare han eller hon har.

Både LO och TCO ser allvarligt på utspelet som hotar både kollektivavtalen och arbetsrätten. Enligt LO:s avtalssekreterare Erland Olausson innebär förslaget att arbetsgivarna kan säga upp personal och ta tillbaka dem som företagare. Arbetsgivarna slipper då tillämpa reglerna i arbetsrätten och är inte bundna av lönenivåerna i kollektivavtalen.

– Det här innebär att man gör arbetsrätten och kollektivavtalen frivilliga för arbetsgivarna och det får givetvis stora konsekvenser, säger han.

Tjänstemännen tvekar
Även TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär är kritisk. Han tror att fler arbetsgivare skulle välja att anlita egenföretagare, i stället för att anställa, vilket redan sker i många länder i Europa.

– Arbetsgivarna kan på så sätt kringgå arbetstagarbegreppet och sätta kollektivavtalen och arbetsrätten offside, säger han.
Fredrik Reinfeldt sa samtidigt i regeringsförklaringen att han vill värna den svenska modellen med kollektivavtal på arbetsmarknaden. Enligt Erland Olausson går de båda uttalandena inte att förena.

– Det skorrar väldigt falskt i mina öron. Regeringen skapar en otrygghet för individerna på ett sätt som direkt försvagar den ena parten på arbetsmarknaden.

Det finns dock en möjlighet att värna den svenska modellen och samtidigt förändra reglerna om F-skattsedel, enligt Erland Olausson. Om arbetstagarbegreppet inte ändras i arbetslagstiftningen ses personer med bara en arbetsgivare även i fortsättningen som arbetstagare, oavsett om de har F-skattsedel eller är anställda.

Fortsatt kamp
– Då spelar ändringen ingen roll, men det är att lura folk att tro att egenföretagarregler gäller.

LO har redan tidigare försökt förmå alliansen att skrota förslaget på nya F-skatteregler, och det arbetet kommer nu att fortsätta.

– En sådan här förändring får enorma konsekvenser på arbetsmarknaden och jag hoppas verkligen att alliansen inte vill ändra arbetstagarbegreppet, utan att uttalandet bara bygger på okunnighet, säger Erland Olausson.