De sex största fackförbunden – LO-förbunden och ett tjänstemannaförbund – betalar över fem miljarder kronor om året av den borgerliga alliansens föreslagna besparing på tio miljarder i a-kassan. Övriga, drygt 50 fackförbund, delar på resten av kostnaderna.

LO-Tidningen har räknat på vad kostnaden blir om alliansen fattar beslut om att höja a-kasseavgiften. Slutsatsen blir att LO-förbunden drabbas hårt. De fem största LO-förbunden får stå för drygt fyra och en halv miljard av de tio miljarder som ska sparas.

IF Metall räknar med en höjning av a-kasseavgiften med mellan 270 och 285 kronor per månad och medlem. Det skulle innebära att medlemmarna i deras a-kassa tillsammans får betala ytterligare 1,2 miljarder kronor per år i höjda avgifter. Fackförbunden Handels och Byggnads räknar med att höjningen skulle kosta cirka 710 miljoner kronor, respektive 360 miljoner kronor. Och Seko uppskattar att deras a-kassemedlemmar får betala kring 260 miljoner extra på ett år.

Spridda skurar
Kommunal är det förbund som räknar med störst höjning. Förbundet räknar med att medlemmarna kommer att betala 2,16 miljarder extra per år. Kommunal utgår från att medlemmarna i a-kassan drabbas av en avgiftshöjning på 300 kronor i månaden.

Ett annat förbund som troligen också kommer att betala en stor del av besparingen kan bli tjänstemannaförbundet, Sif, som räknar med att varje medlem kan drabbas av en a-kasseavgiftshöjning på 250 kronor i månaden. Det innebär att medlemmarna  skulle betala cirka 900 miljoner kronor mer på ett år.

Även om det ännu inte fattats något beslut i a-kassefrågan och beräkningarna är preliminära så är det tydligt att LO-medlemmarna blir den grupp som får betala en stor del av höjningen. Den bilden bekräftas också av Peter Schönefeld på A-kassornas samorganisation, SO. Organisationen har tagit fram ett arbetsmaterial med en bedömning av hur förslaget att spara tio miljarder  på a-kassan slår mot de olika förbunden.

– De som har de bästa förutsättningar på arbetsmarknaden kommer att betala minst, säger han.

Och bäst förutsättningar har idag de förbund som finns inom TCO och Saco där arbetslösheten är lägre än bland LO-förbunden.
Medlemmarna i akademikernas a-kassa kan räkna med en avgiftshöjning mellan 50 och 100 kronor per månad och medlem.

– Bland LO-förbunden kan alla, utom Pappers och Elektrikerna, räkna med en höjning på över 200 kronor per månad, säger Peter Schönefeld.

Höjning stor förändring
De a-kassor som drabbas hårdast är a-kassorna som verkar inom service- och byggbranschen. Endast två a-kassor kan räkna med att avgiften kommer att sänkas. De är Sia och Pharmaci, två mycket små a-kassor som verkar inom det offentliga området.
En avgiftshöjning kan även innebära att förbunden måste förändra sin ekonomiska förvaltning. Kraven på egenfinansiering ökar och innebär att a-kassorna måste samla in mer pengar för att kunna betala då arbetslösheten ökar. Likviditeten måste öka.

– För vissa kassor blir det extra tungt eftersom de måste ha en större likvid och det är bara medlemmarna som kan täcka det. Byggbranschen är ett område där arbetslösheten varierar mycket mellan olika säsonger och där a-kassorna därför kan komma att behöva mer pengar, säger Peter Schönefeld.

FAKTA: Inga beslut fattade
Något beslut om att höja egenfinansieringen i a-kassan har ännu inte fattats. Alliansens föreslag innebär att avgifterna ska höjas med 10 miljarder kronor per år. I genomsnitt betyder det en avgiftshöjning i a-kassan med 180 kronor per månad och medlem.

Höjningen varierar beroende på vilken a-kassa man är medlem i. Den högsta höjningen blir dock 300 kronor i månaden. De som jobbar i branscher med hög arbetslöshet kommer att få betala mer, vilket innebär att LO-medlemmar kommer att drabbas hårt.