Pirater är ett växande hot mot världens sjömän. Attackerna blir allt hänsynslösare, vapnen allt tyngre.

Den 8 augusti 2006. Det norska fartyget Northern Comrade ligger i Nigerdeltat för att serva en norskägd oljeborrigg. Strax före midnatt blir Jarle Johansen, kapten på fartyget, uppkallad på kommandobryggan. Han ser en plastbåt närma sig i hög fart. Den är fylld av män med automatkarbiner.

Northern Comrade har en av sina två motorer igång, och Jarle Johansen ger order om full fart framåt. Men det är för sent. Piraterna pepprar fartygssidan med kulor. Jarle Johansen, andrestyrman och en matros kryper längs däck för att inte träffas. Några ögonblick senare ligger Jarle Johansen med ansiktet mot däck. Ett automatvapen trycker mot hans bakhuvud.

– Det ögonblicket kommer tillbaka om och om igen, berättar han för LO-Tidningen. Jag sover lite bättre om nätterna nu. Men stunden på däck, med ett vapen i nacken… jag kommer inte över det.

Inte nog med stålar
Piraterna kräver pengar, och får de 5.000 dollar som finns i fartygets kassaskåp. Men de vill ha mer. Jarle Johansen, maskinchefen Roger Bjerkås och två ukrainska besättningsmän förs bort. Under en ohygglig vecka hålls de fångna i en nigeriansk by, medan kidnapparna förhandlar med rederiet Trico Supply samt norska och nigerian-ska myndigheter.

Piraterna ville ha del av pengar-na från oljeutvinningen i Nigerdeltat, som annars går lokalbefolkningen förbi. I just det här fallet hade alltså attacken politiska undertoner. I andra fall ingår piraterna i organiserad brottslighet. Piratangreppen i världen har tredubblats det senaste årtiondet, med 445 angrepp år 2003 som toppnotering.

– De allra senaste åren har attackerna blivit färre, men våldsammare, säger Per Marzelius, sjösäkerhetsansvarig vid Sveriges Redareförening. År 2004 dödades 30 sjömän.

Modernt sjöröveri spänner över en skala från enkla rån till välorga-niserade attacker med stöd från land eller moderfartyg långt ute till havs. Ibland har sjörövarna exakt information om värdefull last i en viss container.

– En ny variant är att piraterna kapar hela fartyget, byter namn på det och tar det i trafik, säger Per Marzelius. Besättningen slängs över bord.

Ökända platser
Malackasundet och Sydkinesiska sjön är klassiska pirattillhåll. På senare år har Somalias och Iraks kuster blivit farliga, liksom Afrikas västra kust.

– När krigsherrarna i Somalia slutade slåss inbördes slog de sig på piratverksamhet i stället, säger Peter Jodin vid Wallenius, det svenska rederi som har mest trafik genom de farliga områdena.

Både Per Marzelius och Peter Jodin har seglat i de farligaste vattnen. De vittnar om den utsatthet de har känt när ett okänt fartyg med släckta lanternor dykt upp på radarn. Svenska fartyg har än så länge klarat sig väl.

– Våra bilfartyg har höga, flata sidor, förklarar Peter Jodin. Det är betydligt svårare att klättra upp på dem än på en tankbåt. Det är vår smala lycka.

Men sjörövare är ett reellt hot för alla fartyg, också svenska. Besättningarna har tydliga instruktioner när de går genom utsatta områden. Alla dörrar ombord hålls låsta, fartygssidorna lyses upp med strålkastare, och utkiken förstärks. Farten höjs för att göra det svårare att klättra ombord.

– En del fartyg har brandslangar framme för att spola bort pirater som försöker borda, säger Per Marzelius.

Inte värt att rusta
Däremot har svenska fartyg, till skillnad från exempelvis ryska, inga vapen ombord. Både den svenska och den internationella redareföreningen anser att det bara skulle få piraterna att ta till tyngre vapen.

Pirater grips sällan. Attackerna lönar sig, därför kommer de att fortsätta. För rederier och försäkringsbolag är de en risk som ingår i kalkylen. Det högsta priset betalas av enskilda sjömän.

– Jag är fortfarande inte återställd, säger Jarle Johansen. Men jag är den av oss som klarat sig bäst. Min norske kollega smittades av malaria under kidnappningen och har tappat tolv kilo. En av ukrainarna har brutit ihop psykiskt och vårdas på sjukhus.

– Enligt rederiernas säkerhetskod ska besättningens säkerhet alltid ha högsta prioritet. I verkligheten utmanas den principen av profiten.

FAKTA: Svenskar i piratattacker
Svenskar i piratattacker:
• 1982 tog tungt beväpnade pirater över det svenska fartyget Tarn utanför Nigerias kust. Besättningen skottskadades men lyckades låsa in sig. Delar av lasten stals. Fartyget lämnades vind för våg i flera timmar innan besättningen vågade sig ut.
• 1990 bordades svenska Rosa Blanca av pirater utanför Rio de Janeiro. Enligt besättningen letade angriparna efter en speciell container utifrån skrivna instruktioner. När de inte hittade den försvann de tomhänta. Fartyget hade bland annat lastat militär utrustning i Hamburg.
• 2001 rånades och skottskadades ett svenskt medelålders par när deras segelbåt attackerades utanför Venezuelas kust. 
Källa: TT

Läs också: sjöfartens rapportering