Miljontals anställda i USA riskerar att förlora sin rätt att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt. Det är följden av ett beslut som meddelades i tisdags av den nationella arbetsmarknadsstyrelsen, National Labor Relations Board.
 
Beslutet rör definitionen av arbetsledare, termen på engelska är ”supervisor”. Enligt den federala arbetsrätten saknar arbetsledare i den privata sektorn rätten till facklig organisering. Fram till nu har termen definierats snävt och i praktiken bara inkluderat personer som tar beslut om anställningar och uppsägningar. Den nya definitionen innebär att även anställda som självständigt fördelar arbetsuppgifter inom ett arbetslag inkluderas.

Yrkesgrupper som sjuksköterskor, förmän på byggen och i fabri-ker riskerar plötsligt att hamna i en ny kategori. En tidigare uppskattning beräknade att uppemot åtta miljoner anställda kunde kom-ma att beröras av beslutet. Efter att arbetsmarknadsstyrelsens exakta formuleringar gåtts igenom är uppfattningen att de nya reglerna inte kommer att påverka fullt lika många som befarat. De fackliga organisationernariktar hård kritik mot beslutet, och framhåller det som ett typexempel på Bush-administrationens motstånd mot fackföreningar.

Ledamöterna i den nationella arbetsmarknadsstyrelsen, som ansvarar för tillämpningen av arbetsrätten, tillsätts av presidenten. Majoriteten bakom beslutet, i den fem man starka styrelsen, nominerades av George Bush.

Två ledamöter reserverade sig mot beslutet. I en gemensam reservation skriver de:

– Beslutet riskerar att skapa en ny klass av arbetare, som varken har företagsledningens privilegium eller en anställds lagstadgade rättigheter.