Efter valet den 17 september har jag läst och lyssnat på analyser om varför valet gick som det gick. De allra flesta analytiker har en gedigen kunskap och ofta lång erfarenhet, men det som slår mig är att så gott som samtliga betraktare har ett uppifrånperspektiv. Professorer i statskunskap och statistik har omformat människors beteende och slutsatser till tabeller och siffror.

Jag drar mig till minnes den tid då jag själv satt i det socialdemokratiska partiets verkställande utskott på 80-talet. Vi hade, fick jag veta, hyrt in en konsultfirma, om den var från USA eller inte kommer jag inte riktigt ihåg. Konsulterna kunde redovisa med overhead-bilder vad svenska folket tyckte i en rad frågor, uppdelade på unga, gamla, boende på landet eller i städer och självklart uppdelade också på kön.

Redan då frågade jag om det inte var bättre att tala med människorna direkt. Vår rörelse, både den facklig och politiska, var känd för att ha 10 000-tals aktiva i bostadsområdena och på arbetsplatserna.

Annorlunda debatt i valstugan än på tv

Den gångna valrörelsen har jag till väldigt stor del tillbringat i en valstuga i Solna centrum. Jag har samtalat med mängder av solnabor som har kommenterat den politiska situationen dag för dag och jag har slagits av hur olika de ser på utvecklingen om man jämför med den bild som framkommer i radio, tv och tidningar.

Låt mig ta ett konkret exempel. Det inbrott som gjordes av folkpartiet i det socialdemokratiska datasystemet och som var första-
nyhet i alla medier under ett antal dagar kommenterads nästan inte alls. Först när Marita Ulvskog gjorde jämförelsen med en våldtäkt uppstod en hetsig diskussion, eftersom många uppfattade det som om hon kallade Leijonborg för våldtäktsman, och hela historien blev en belastning för socialdemokraterna!

Sverigedemokraternas framgångar förvånar inte

En annan fråga som ofta togs upp på torget, men som i mycket liten omfattning förekom i den politiska debatten var synen på invandring och asylpolitiken.

Inte sällan var det människor över 65 som hade en mycket kritisk uppfattning om att det tas in alldeles för många utlänningar i vårt land och hävdade att utlänningarna hade ekonomiska villkor som var bättre än pensionärernas.

Jag skulle kunna redovisa en rad frågor som människor bekymrar sig för men utrymmet i min spalt räcker tyvärr inte. Att Sverigedemokraterna har haft stora framgångar i valet förvånar mig dock inte ett dugg. Det räcker med att tillbringa ett par veckor i Solna centrum.

Stig Malm
Skriv till debattredaktören