Det blev ingen strejk för kabinpersonalen på Arlanda. Sent på natten till onsdag tecknade HTF och SAS ett nytt avtal, men de kabinanställda känner sig svikna.

Efter långdragna förhandlingar, strejkvarsel och ett misslyckat medlingsförsök enades SAS och HTF om ett nytt avtal för kabinpersonalen mindre än ett dygn innan strejken skulle starta.

– Strejk är ett väldigt kraftfullt vapen som måste användas i rätt läge. Vi ansåg inte att det läget var nu, säger HTF: s avtalssekreterare Leif Nicklagård.

Han anser att facket fått igenom många av sina krav, framför allt när det gäller arbetstiderna som var den stora stötestenen i förhandlingarna. I det nya avtalet förlängs vilan hemma i Sverige från 12 till 14 timmar, och det ses som övertid om personalen jobbar mer än 42 timmar i veckan.

Kan gå runt
Leif Nicklagård medger dock att det finns brister i avtalet. Den största är att arbetsgivaren har möjlighet att utnyttja övertidsarbete för att kringgå reglerna. Därför har HTF bara gått med på ett kort avtal som går ut i februari.

– Arbetsgivarna får bevisa att de lever upp till intentionerna i avtalet. Kan de inte det är vi tillbaka på ruta ett. Då är det samma läge i februari och risken är stor att det blir strejk. Nästa gång litar vi inte på arbetsgivarnas goda vilja, säger han.

Kabinpersonalen är dock besviken på att avtalet undertecknades och deras förhandlingsdelegation vägrade skriva på. Pia Kastebring som är ordförande i klubbstyrelsen säger att personalens arbetssituation är ohållbar.

– Vi kan fortfarande tvingas arbeta åtta timmar utan måltidsuppehåll och arbetsgivaren kan fortsätta att lägga ut arbetspass på 13 timmar och 20 minuter eller ännu mer. Vi blev helt enkelt överkörda, säger hon.

Leif Nicklagård har förståelse för att personalen är besviken, men tillbakavisar samtidigt kritiken.

– Det beror helt på om arbetsgivarna lever upp till intentionen i avtalet. Gör de det blir det inga problem, annars är det ny förhandling i februari, säger han.

Ingen tröst
Det beskedet lugnar inte kabinpersonalen.

– Att skriva på nu och ta fajten senare är bara löjligt, säger Pia Kastebring.

Kabinpersonalens klubb fundera nu på hur de ska gå vidare. På klubbens hemsida talar medlemmar om att lämna HTF, men Pia Kastebring vill inte kommentera framtiden.

– Vi måste först samla oss och diskutera det här. Därefter kan vi kanalisera vår ilska.