/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/trend.jpgDe senaste tio åren har löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän stadigt ökat. Tjänstemännens löner är numera i snitt 43 procent högre än arbetarnas, en ökning med sju procentenheter.

Uppgifterna kommer från den lönerapport som LO:s lönestatistiker Mats Larsson presenterade denna vecka.

Att utvecklingen inte väckt större uppmärksamhet än den gjort, beror förmodligen på att de flesta löntagargrupper har haft en god reallöneutveckling det senaste årtiondet.  Men skillnaderna sticker ändå i ögonen.

En ljusglimt är att kvinnors löneeftersläpning tycks ha bromsats upp. Fortfarande gäller dock att löneläget i kvinnodominerade branscher är mycket lägre än i manligt dominerade branscher. Inom respektive yrke är skillnaderna betydligt mindre. Det är nästan bara på tjänstemannasidan som skillnaderna mellan män och kvinnor inom samma yrke kvarstår.

Landet har nu en regering som skattemässigt vill gynna de högavlönade. Utgångsläget för nästa års avtalsrörelse kunde ha varit bättre.