HTF vill gå samman med Sif, och en ny förbundsordförande ska leda arbetet. I dag, onsdag, fattade förbundets kongress beslut om att fortsätta planerna på ett nytt storförbund.

Ett stort steg närmare ett jätteförbund på tjänstemannasidan togs på onsdagen. HTF:s kongress beslutade i förmiddags att enhälligt säga ja till ett sammangående med Sif. Beslutet innebär att förbundens planerade arbete inför en sammanslagning 2008 går vidare.

– Kongressen har betonat att de ser en betydande medlemsnytta med en sammanslagning av förbunden. Vi tror att det nya förbundet kan få en stark position och ett stort genomslag i debatten, säger HTF:s avgående ordförande Holger Eriksson i ett pressmeddelande.

Sif förväntas fatta samma beslut på en extra kongress i slutet av november. Om både förbunden säger ja fortsätter arbetet med sammangåendet. Nästa höst håller förbunden parallella kongresser då det definitiva beslutet ska fattas.

Det gemensamma storförbundet för tjänstemän inom det privata näringslivet är tänkt att bildas den 1 januari 2008. Förbundet kommer att få runt 520.000 medlemmar på 75.000 arbetsplatser. Det blir dock inte Holger Eriksson som leder HTF fram till det eventuella sammangåendet. Han har tidigare meddelat att tänkt avgå som förbundsordförande vid kongressen och i dag, onsdag, utsågs Bengt Olsson, som tidigare var vice ordförande, till hans efterträdare.