SISTA ORDET. Den borgerliga regeringen har meddelat förvånade väljare att den inte bara säger ja till trängselavgifter i Stockholm utan även till att vägtullar införs överallt i landet för att finansiera nya broar och motorvägar.

Tidningen Expressen är imponerad och kallar reträtten för modern och smart. Men vad det handlar om är lurendrejeri: ett återfall i omodernt och dumt fiskalt tänkande. Varken Expressen eller den borgerliga alliansen förstår att skilja på trängselavgift och vägtullar, fast det är två helt skilda ting.

Avsikten med trängselavgifter är att minska bilismen i städernas kärnor. I fallet Stockholm handlar det om att stadens gator inte har plats för alla bilister som vill köra på dem samtidigt. Syftet är att öka framkomligheten på ett begränsat utrymme och att förbättra miljön för dem som bor och arbetar i staden.

Nya kringfartsleder och broar utanför städerna bygger man däremot för att så många som möjligt ska ha nytta av dem. Avsikten är att öka bilismen på dessa, annars vore ju dumt att bygga dem. Av denna orsak är vägtullar en dålig finansiering. Vägtullar leder till att många av ekonomiska skäl undviker att köra på de nybyggda vägarna.

Både och
Om man som alliansen vill inför vägtullar på den planerade ”Förbifart Stockholm” kommer många bilister att fortsätta att köra på gamla Essingeleden av sparsamhetskäl. För att komma tillrätta med detta blir man då tvungen att även ta ut tull på Essingeleden. Hur många stockholmare som röstade borgerligt har förstått att de utöver trängselavgifter också ska få betala vägtullar för att färdas runt staden?

Öresundsbron är ett belysande exempel på misslyckade vägtullar. Tullen har lett till att långt färre bilister än beräknat använder sig av bron.  Idén att gifta ihop Malmö-Köpehamn har förfuskats. Den enkla slutsatsen, som också stöds av ekonomisk teori, är att investeringar i vägar och broar ska skattefinansieras och skrivas av direkt. Bara på sätt får man omedelbar och maximal nytta av investeringen.

Den borgerliga alliansen har nu fått sin första svekdebatt. Den kommer att förfölja den under hela valperioden när det går upp för svenskarna att den nya regeringen vill införa vägtullar på alla möjliga håll i landet. Det är inte mer än rätt åt dem. Under flera års tid har de försökt slå mynt av missnöjet med att stockholmarna påtvingades trängselavgifter av s-regeringen. Att det oavsett tillkomsten har funnit goda skäl att sakligt pröva för- och nackdelar med trängselavgifterna har aldrig fallit dem in att erkänna.

Ingen självklar rätt att tycka
I stället har de borgerliga ordnat skendemokratiska omröstningar i grannkommunerna. Men om stockholmarna på ett rimligt sätt vill begränsa trafiken i den egna kommunen har grannkommunerna inte med det att göra. Danderyds- och Täbybor har ingen självklar rätt att förorena miljön i Stockholm.

Alliansen hade kunnat ta sig ur den självförvållade knipan genom att frankt deklarera att trängselavgifter är bra men vägtullar ska vi inte ha. Det hade varit att respektera folkviljan, både den i Stockholms stad och den majoritet i landet som absolut inte vill ha vägtullar.