Tiden håller på att rinna ut för LO:s förbund när det gäller att skapa en samordning i avtalsrörelsen. Nu är siktet inställt på beslut i LO-styrelsen om två veckor för att göra det möjligt för LO:s representantskapsmöte 27 oktober att anta en samordningslinje.

Måndagens möte med ordförandena i LO-förbunden kom inte fram till ett enligt beslut och diskussionen om den gemensamma linjen i avtalsrörelsen fortsätter.

Det fanns före mötet ett förslag från avtalssekreterargruppen. Förslaget är en modifiering och en konkretisering av den tidigare modellen:

Det först slutna avtalet ska inte med automatik bli norm för de andra förbunden utan LO-styrelsen ska göra en bedömning och besluta vilket av de först ingångna avtalen som ska vara ribba för de andra facken. Tanken är dels att det inte får bli ett mindre betydelsefullt avtal som styr lönerörelsen, dels att de andra LO-förbunden behåller kontroll och inflytande över lönenormen.

Kvinnolöner en stötesten
Vid sidan av de rena lönekraven vill LO:s avtalssekreterare att förbunden gemensamt ska driva lägstalöner och kvinnolöner. Innebörden av detta är att LO-förbunden förbinder sig att ytterst gå i konflikt för att stödja varandras krav på löneförbättringar för kvinnor och för dem med lägst löner.

I diskussionen fanns en oenighet bland förbundsordförandena om hur satsningen på kvinnolöner ska se ut, samtidigt som många av förbunden stöder den föreslagna modellen och kraven.

– Det här sättet att skapa en lönenorm är det bästa vi kan få fram. Vi behöver en bättre samordning än i förra avtalsrörelsen, säger Sekos ordförande Janne Rudén.

Fler prioriterade krav
Dessutom finns ytterligare några krav med i samordningsförslaget. De gäller kompensation för nationaldagen, företagshälsovård och förbud mot inhyrning när uppsagda har återanställningsrätt. Kring dessa krav är samordningen inte lika hård, men de är ändå prioriterade.

Transports Per Winberg är helt för den föreslagna lönenormen:

– Det är en bra idé. Det är bland annat jag som krävt det och det är ett sätt att undvika att vi som i förra avtalsrörelsen styrs av avtal på låg nivå.

Per Winberg säger dock att samordningen står och faller med de övriga två kraven. Båda måste vara med, annars blir det inget.

Handels är för
Även Handels ordförande Lars-Anders Häggström prioriterar dem högt:

– Egentligen är det våra egna krav och dem är vi självfallet för.

Han gillar även tekniken att skapa lönenorm.

– Vi måste ha en stark samordning för att möta arbetsgivarnas samarbete som i det närmaste är stalinistisk. Modellen som är föreslagen lever upp till det, säger han.

FAKTA: 500 nya avtal
• Över 500 avtal över hela arbetsmarknaden ska tecknas under den kommande vintern.
• Drygt 2,8 miljoner anställda kommer att beröras av förhandlingarna.
• De flesta avtal löper ut den 31 mars 2007.