Kunskap är det nya honnörsordet i debatten om hur Sverige ska klara sig i en globaliserad ekonomi. I stället för skruvar och muttrar ska Sverige exportera och konkurrera med avancerat kunnande.

Men i detta postindustriella tjänstesamhälle måste också välfärdssystemen förändras och mer vara utformade så att de får folk i arbete, enligt de nio skribenterna i Global utmanings skrift Digital välfärd.

– Vi ser större behov av förändringar som gör outsiders till insiders än av förändringar som förbättrar för insiders, säger Sacos ordförande Anna Ekström, ordförande för gruppen.

Räcker inte
Jan Edling, utredare på myndigheten Vinnova och tidigare utredare på LO, säger att det inte längre går att luta sig mot det faktum att Sverige har hög sysselsättning om vi ska klara välfärden.

– Vi är väldigt bra på att skaffa fram många äldre och många barn i Sverige så vi måste helt enkelt ha en hög sysselsättning för att klara skolor och äldrevård. Det viktigaste är att det bara är 45 procent av befolkningen som ska försörja sig själv och de övriga 55 procenten.

Den tidigare regeringens mål på att få en sysselsättning på 80 procent räcker inte, anser Jan Edling.

– Om 30 till 35 år måste sysselsättningen vara uppe på 85 procent för att hålla uppe samma välfärd som i dag.

Välfärdssystemet
Det är här välfärdssystem som sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring kommer in, hävdar författarna.

– Det avgörande för hur dagens sjukförsäkring fungerar är inte hur du bäst ska komma tillbaka till arbetslivet utan vad du har gjort innan du blivit sjuk, säger Anna Ekström.

Samma slutsats drar läkaren Claes Hultling som i sitt kapitel hävdar att människor med grava funktionshinder hålls utanför arbetsmarknaden på felaktiga grunder.

En ryggmärgsskadad patient får lätt ersättning livet ut från välfärdssystemen men har svårt att få möjlighet att försörja sig själv, anser han.

Hur ska man vi då förändra välfärdssystemen?

Fjärde sektorn
Karl Palmås vid Göteborgs universitet vill satsa mer på den så kallade fjärde sektorn, det vill säga kooperativ och andra icke vinstdrivande arbetsstrukturer, och detta utan att samtidigt dra ned på annat stöd.

Jan Edling vill i första hand satsa mer på ekonomiskt politik och näringspolitik så att nya arbetstillfällen kan skapas. Sverige kan till exempel exportera mer inom tjänstesektorn, där han också öppnar för privatiseringar av vård och omsorg

– Det var inga partier som tog upp detta under valrörelsen men det måste till en ny politisk process runt dessa frågor, säger han.