Trenden att tjänstemännen inom industrin får högre löneökningar än arbetarna är bruten. Det visar en ny rapport som presenterades i dag, fredag.

De senaste två avtalsperioderna har lönen för tjänstemännen inom industrin ökat mer än för de LO-anslutna industriarbetarna.

– Den trenden är nu bruten, säger Göran Nilsson på Facken inom industrin.

Rapporten Löner inom industrin 2005 som visar att förra året fick industriarbetarna, både tjänstemän och arbetare, en löneökning på 3,3 procent, det motsvarar en reallöneökning på 2,8 procent.

– Våra tjänstemän har inte känt igen sig i de rapporter som tidigare visat att de har fått höga lönelyft på LO-medlemmarnas bekostnad, säger Sif:s förhandlingschef Lars Bonny Ramstedt, som fanns med tillsammans med övriga avtalssekreterare inom industrin, när rapporten presenterades på en presskonferens.

Mindre utrymme
Genomgången av lönerna visade också att lönerna för kvinnor inom industrin ligger lägre än för män. Löneökningstakten för kvinnor är dock något högre, särskilt bland tjänstemannagrupperna. I förra avtalsrörelsen tryckte arbetsgivarna hårt på att allting skulle räknas då villkor och löner skulle förändras. En viktig faktor som påverkar löneutrymmet är hur den totala kostnaden för arbetskraften utvecklas. Höga arbetskraftskostnader – förutom löneökningar – kan leda till ett mindre löneutrymme för de anställda.

På presskonferensen presenterades även en rapport om arbetskraftskostnadernas utveckling inom industrin. I den rapporten görs uppskattningen att kostnaden för arbetskraften ökar mindre än tidigare avtalsperioder, en uppskattning är att den ligger på 2,5 procent vilket kan jämföras med den treprocentiga årliga ökningen under avtalsperioden 2004-2006.

Förbunden hotar
En annan fråga som kan få betydelse för avtalsrörelsen är a-kassan. Alliansen föreslog innan valet stora nedskärningar i a-kassan. Den nya regeringen har ännu inte tillträtt men frågan har gett upphov till en del fackligt bryderi. En rundringning bland LO-förbunden visar att många förbund hotade att på något sätt kompensera för försämringarna, dock inte facken som tecknar industriavtalet.

IF Metalls avtalssekreterare Anders Tideman säger att några sådana kompensationer inte är aktuella.

– Frågan om a-kassan är en politisk fråga och ska lösas på annat sätt, säger han.