Fler killar än tjejer har jobb inom tre år efter gymnasiet. Statistiska centralbyrån har granskat tillvaron för de elever som lämnade gymnasiet 1999/2000.

På 15 av 16 gymnasieprogram är mer än hälften av de unga männen etablerade på arbetsmarknaden, det vill säga har en arbets-
inkomst på mer än 133.000 kronor, inom tre år.

För kvinnorna är det bara fem program där hälften har jobb som ger dem den inkomsten. Studien visar också att omvårdnads- och fordonsprogrammen leder till jobb för både tjejer och killar. Sämst möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden har de elever som gått estetiskt program.

Bortsett från omvårdnadsprogrammet är de mansdominerade programmen mest gynnsamma för den som vill komma ut och jobba direkt efter gymnasiet. På två av dem, energi och bygg, är tjejerna så få att det inte ens går att mäta.

För de killar som gått på energiprogrammet är etableringsgraden så hög som 75 procent. Den högsta etableringsgraden bland tjejer har omvårdnadsprogrammet med 59 procent. En förklaring som Statistiska centralbyrån ger till skillnaderna i etablering är att fler unga kvinnor jobbar deltid och arbetar i yrken med lägre lön. De når inte upp till kraven enligt den definition SCB satt upp. En annan förklaring kan vara att kvinnorna, enligt studien, i högre grad än männen går vidare till andra studier.