/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/Lutto.jpg
Ingrid Lutto-Persson

…med  som just har utsetts till årets fadderföretag av Forum 50+ och Arbetstorget för erfarna (en organisation respektive ett EU-projekt som ska riva hindren för äldre i arbetslivet).

Vad har ni gjort för att få utmärkelsen?
– Vi har engagerat oss för äldre arbetslösa och hjälpt dem på flera sätt. Viktigast är att vi ordnar praktikplatser, så att de får komma ut och jobba. När tillfälliga jobb är lediga hos oss har vi Arbetstorget i åtanke – där finns erfarna människor med olika bakgrund.

Du rekryterar själv personal. Hur värderar du ålder när du anställer?
– Det beror på vilken tjänst det handlar om. Ibland är hög ålder lika med hög kompetens: Man har en ”förtrogenhetskunskap”. Vi arbetar med människor som drabbats av en arbetsskada eller sjukdom, och livserfarenhet är en tillgång när man ska möta människor i kris. Sedan brottas alla försäkringsbolag med hög medelålder, så vi måste fylla på med unga också.

Unga behöver hjälp in på arbetsmarknaden för att de saknar erfarenhet. Men varför behöver de erfarna hjälp?
– Åldersdiskriminering finns. Många chefer anser att gamla inte kan lära om och tänka nytt. Vilket är dumt – äldre kan också lära sig. Jag tror att äldre har det ungefär lika kämpigt som ungdomarna. Båda drabbas av vem som sitter och styr.

De under 25 behöver hjälp, de över 50 behöver hjälp, och de däremellan har småbarn. När är man i rätt ålder för att jobba?
– Vi har för mycket åldersfixering i Sverige. Alla åldrar kan vara rätt. På en arbetsplats ska man eftersträva mångfald – olika åldrar, kön och etnisk bakgrund. Se till vilka kunskaper som krävs för det aktuella jobbet, och vilken person som passar in gruppen eller avdelningen!