/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/bea1.jpg
Peter Söderberg på Bea Ica Kvantum i Enskede, Stockholm, är ett av få skyddsombud som gått en utbildning. På kursen fick han lära sig mycket om arbetsmiljöfrågor. Foto: Henrik Montgomery.

Runt 60 procent av alla skyddsombud inom LO-förbunden saknar utbildning för sitt uppdrag. Nu storsatsar LO på arbetsmiljöutbildning.

Facket och arbetsgivarna ska se till att skyddsombuden får tillräcklig utbildning enligt arbetsmiljölagen. I verkligheten är det bara 40 procent av landets skyddsombud som har gått någon arbetsmiljökurs, enligt uppgifter från LO. Ett av dem är Peter Söderberg på Bea Ica Kvantum i Enskede. Han gick en grundkurs i arbetsmiljö ett år efter att han blivit vald till skyddsombud.

– Det var jättebra för mig. Jag fick reda på mycket som jag inte tänkt på tidigare, som att man ska ha skyddsskor när man drar palldragare. Och så fick jag veta hur man enkelt kan förbättra arbetsmiljön, säger han.

Kursen gjorde honom till ett bättre skyddsombud, och han tror att arbetsmiljön skulle kunna förbättras på många arbetsplatser om skyddsombuden fick mer utbildning. Det tror även LO, som förra året startade den treåriga satsningen Folkbildning för bättre arbetsmiljö tillsammans med ABF.

Överraskade stort behov
– Vi anade att det inte stod bra till och att satsningen behövdes, men vi visste inte att behovet av utbildning var så stort, säger Magnus Johansson som ansvarar för utbildningen på LO.

Satsningen inleddes med att samtliga förbund fick frågan vilken utbildning skyddsombuden hade. Efter det fick det ursprungliga målet, att utbilda 10.000 skyddsombud under tre år, höjas rejält. Förbunden hade ofta bristfälliga register över skyddsombudens kunskaper, men LO uppskattar att totalt 44.000 skyddsombud saknade eller hade bristande utbildning när inventeringen gjordes i början av 2005.

– Det är givetvis inte godtagbart. Vårt mål måste självklart vara att alla skyddsombud ska ha fått utbildning, säger Magnus Johansson.

Han tycker att det största ansvaret ligger på arbetsgivarna som inte skickar skyddsombuden på de kurser de behöver, men han är också självkritisk.

– När vi ser att det inte funkar så måste vi ingripa. Skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag och då ska vi inom facket se till att vi erbjuder all den utbildning som behövs.

Enligt Magnus Johansson skulle runt 20.000 skyddsombud om året behöva utbildning de närmaste åren för att täcka upp de tidigare bristerna. Förra året utbildade facket och ABF 10 306 skyddsombud, och det tycker Magnus Johansson ändå är ett bra resultat.

– Det är en rejäl ökning om man jämför med tidigare år. 2001 gick bara drygt 4.000 utbildningen. Vi är på god väg att göra något åt problemet och det går åt rätt håll.

Det är ändå långt kvar till de 20.000 utbildade som skulle behövas.

Hur ska ni nå dit?
– Det är bara att erkänna att den här satsningen skulle ha gjorts för länge sedan. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och jobba på.
Halva tiden i satsningen har  redan gått.

Hur ska ni hinna?
– Det gör vi inte, men vi fortsätter  med utbildningarna även efter projektet. Det här borde inte vara ett projekt egentligen. Det är vår kärnverksamhet och den ska skötas i framtiden.

FAKTA: Skyddsombud
• Ett skyddsombud ska genomföra skyddsronder med arbetsgivaren samt vara med och göra handlingsplaner för arbetsmiljön.
• Han eller hon ska övervaka att arbetsgivaren uppfyller lagens arbetsmiljökrav.
• Uppdraget får ske på betald arbetstid.

Läs också: mer om skyddsombudens uppgifter