Var tredje person i tv är en kvinna. På bästa sändningstid en vanlig vecka ges en bild av samhället som mansdominerat, ungt, vitt och klasslöst.

Några pensionärer syns knappt alls, det samma gäller människor från arbetarklass. Ju äldre kvinnor är desto mer sällsynta är de i rutan. För män är det tvärtom, så länge de är i arbetsför ålder. Bilden av tv-utbudet ges i en ny avhandling, TV-rummets eliter, skriven av Maria Edström vid Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.

Hon gick igenom samtliga kvällsprogram på Sveriges Television och TV4 under en vecka i februari 2000 och granskade alla genrer för att ta reda på hur kvinnor och män representeras. En utgångspunkt i avhandlingen är att vår bild av makthavare (liksom ”vanligt folk”) skapas av både fakta och fiktionsprogram, alltså både verkliga och påhittade karaktärer.

Därför granskade Maria Edström särskilt hur kvinnor representeras i olika eliter. Hon kom fram till att kvinnor syns i än mindre grad som elitpersoner. Bara var fjärde elitperson i tv under undersökningsveckan var kvinna. Att Maria Edström räknat folk i rutan förklarar hon med att det behövs faktaunderlag, som i sin tur kan bilda underlag för en diskussion.

– Är en tredjedel kvinnor i tv-rutan tillräckligt? Eller ska vi sätta målet högre?

Ojämt takt på förbättringen
Maria Edströms eget svar på frågan är att det inte räcker. Det är en demokratifråga att låta alla komma till tals, anser hon. 2006 är situationen knappast bättre än för sex år sedan, tror Maria Edström. Hon har en känsla av det gått framåt när det gäller etnisk mångfald, men inte när det gäller jämställdhet i rutan.

Vissa redaktioner arbetar med-vetet och lyckas få en mer jämn representation av kvinnor och män i sina program, andra arbetar hårt under perioder och sedan rinner det ut i sanden. Sveriges Television har som mål att det ska vara en balans mellan könen.
TV4 har ännu inga jämställdhetsmål för utbudet.

– Mycket återstår att göra, säger Maria Edström.

Att televisionens egen personal är jämställd, det vill säga att redaktionerna består av ungefär hälften kvinnor, och att det syns i tv-rutan gör att innehållet framstår som mer jämställt än det är.

Mesta faller i glömska
– Kunskap om jämställdhet sitter inte i det biologiska könet, det är något både kvinnor och män måste ta till sig. Det finns mängder av forskning om kön och medier men det sipprar bara ut en liten del till redaktionerna.

Maria Edström och journalist-kollegan Maria Jacobson startade 1992 nätverket Allt är möjligt, som ett sätt att försöka bryta ett stereotypt medietänkande om såväl män som kvinnor.

– Vi upptäckte, säger Maria Edström, att vi själva ibland använde schabloner och ville göra något åt det.
Nätverket har fungerat som utbildnings- och diskussionsforum. Forskningen kom Maria Edström in på senare när hon fick lust att
gå mer på djupet i ämnet.

Avhandlingen TV-rummets eliter, föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion läggs fram den 20 oktober.