Piloter, politiker och direktörer ligger i topp. Medan den som serverar kaffe, diskar och städar tjänar sämst. Skillnaden ligger på närmare 50.000 i månaden, visar Statistiska centralbyråns lönestatistik.

Kaféanställda hamnar på sista plats när Statistiska centralbyrån (SCB) nu för första gången presenterar lönestatistik yrke för yrke.
De kaféanställda hade i snitt 16.600 kronor i månaden 2005 för en heltid inklusive OB-tillägg. På samma nivå ligger restaurangbiträden. Hotell- och kontorsstädare hamnar inte långt därifrån och följs av barnskötare som har en månadslön på 17.300 kronor.

Högst betalda yrken är verkställande direktörer och verkschefer följda av piloter. En vd har i snitt 63.600 kronor i månaden och en pilot 63.100 kronor. Löneskillnaderna är alltså betydande. Bland de riktigt bra betalda yrkena är lönespridningen kraftig, och de allra bäst betalda företagscheferna tjänar betydligt mer än genomsnittet. Här är också kvinnorepresentationen låg. Bland verkställande direktörer och verkschefer är endast 9 procent kvinnor.

Av de anställda i de tio högst betalda yrkena är 26 procent kvinnor. Av de anställda i de tio sämst betalda yrkena är däremot 77 procent kvinnor. Enligt Mats Larsson, utredare på LO, är siffrorna inte överraskande.

– Vi har länge vetat att de allra lägsta lönerna ligger bland grupper inom låglöneförbunden Kommunal och Handels.

– Jag är inte heller så överraskad över att maskinoperatörer för blekning och färgning nu hamnar bland de tio sämst betalda yrkena. Det är nog Metalls sämsta avtal.

Bäst betalda generation är 50-talisterna. Här är också skillnaden som störst mellan män och kvinnor. 50-talisternas män har en genomsnittlig månadslön på 28.700 kronor medan kvinnorna i samma generation tjänar 5 600 kronor mindre. 50- och 60-talister dominerar också i de högst betalda yrkena.

– Bland dessa jobb finns i stort sett inga 80-talister alls, men det beror på att de ännu inte hunnit göra karriär, säger Sofia Nilsson på SCB.

FAKTA: De tjänar bäst

Yrke Månadslön
Vd, verkschef 63.600 
Pilot 63.100 
Högre ämbetsman, politiker 59.500

Värdepappersmäklare 58.200

Forsknings- och utvecklingschef 54.400 
Driftchef i finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster 54.100
Pr- och reklamchef 49.800
Läkare 49.000
Försäljnings- och marknadschef 47.800
It-chef 47.100

FAKTA: De tjänar sämst

Yrke Månadslön
Kaféföreståndare 16.600
Köks- och restaurangbiträde 16.600
Hotell- och kontorsstädare 17.000
Barnskötare 17.300
Medhjälpare i jord- och skogsbruk, trädgård, fiske 17.500
Övrigt servicearbete 17.700
Guide, reseledare 17.800
Maskinoperatör, blekning, färgning, tvättning 17.800
Hovmästare, servitör, bartender 17.900
Växtodlare, djuruppfödare 17.900


Källa:
SCB

Ladda ner: Hela listan på lönerna 2005 i 320 olika yrken
Ladda ner: Hela listan på löneutvecklingen mellan 1998 och 2005

Läs också: nyhetsartikeln "Löneklyftorna mellan arbetare och tjänstemän växer"
Läs också: nyhetsartikeln "Hon jobbar i branschen med lägsta lönerna"