Utländska företag gör allt för att vattna ur en ny skarpare arbetsrättslag i Kina. Det lagförslag som diskuteras stärker tydligt den anställdes rättigheter – men utländska lobbygrupper har drivit igenom flera ändringar som tar udden av förslagen.

– Jag vet att ni inte är rädda för de kinesiska fackföreningarna ännu. Men deras mål är att det ska finnas en fackförening på varje företag. Vi måste vara mer försiktiga från och med nu, säger Luca Lu på Capital Associates under ett föredrag på Svenska handelskammaren i Peking.

Kina har i dagsläget en relativt bra arbetsrätt. Företagen kan inte avskeda någon hur som helst och varje anställd har rätt till drägliga arbetsförhållanden. Fackföreningar är ett måste på större företag om någon enda anställd begär detta, och många har fått skadestånd då de avskedats på fel sätt.

Men i Mittens rike kan lagar vara som vatten, och varje år dör 100.000-tals människor, om inte miljoner, på grund av farliga arbetsmiljöer.

– Vill du hitta dåliga exempel är det hur lätt som helst. Du kan gå in på China Labour Bulletin i Hong Kong, eller se på hur många som fick stenlunga i stenbrotten där man bröt gatsten och sedan sålde till svenska kommuner, säger Johan Björksten, vice ordförande på Svenska handelskammaren i Peking.

Långt ner på dagordningen
Ett annat exempel är de otaliga gruvolyckor som tar tusentals liv varje år. De regeringskontrollerade fackföreningarna, de enda tillåtna, gör väldigt lite för att skydda de anställdas rättigheter. Regeringen är medveten om problematiken men arbetsmiljön i Kina är för närvarande inte en prioriterad fråga. Kinesiska företag tycker inte att diskussionen om den nya arbetsrättslagen berör dem.

– Däremot har de utländska företagen ögonen på sig, säger Torbjörn Yngwe Bäck, chef på Exportrådet i Peking.

Förslaget till ny arbetsrättslag har inspirerats av tysk lagstiftning och innehöll från början flera förslag som kraftigt stärkte fackets och arbetstagarens ställning: Facket skulle ha rätt att säga nej till massuppsägningar. Den maximala tiden för provanställningar skulle förkortas markant och det skulle bli svårare att avskeda en anställd med hänvisning till att han eller hon bryter mot företagets regler.

Dessutom ska otydligheter i anställningskontrakt regelmässigt tolkas till den anställdes fördel. Samtliga dessa punkter har dock kritiserats av utländska företag och lobbygrupper, och formuleringarna diskuteras nu på berörda myndigheter i Kina. En mildring har redan accepterats, facken ska bara få rätt att yttra sig vid massuppsägningar.

Olika måttstockar
I ett land där 70 procent av alla anställda saknar kontrakt och där 70 timmars arbetsvecka är rätt vanlig uppfattar vissa det som kontroversiellt att motarbeta en vässad arbetsrätt. Samtidigt är det onekligen så att den bristande tillämpningen av nuvarande lagstiftning är en betydligt viktigare fråga, och många företag upplever sig inte kunna konkurrera på lika villkor med inhemska företag som kan komma undan med nästan vad som helst. Detta skapar också ett tryck på svenska företag.

– Det finns ett tryck hela tiden. Men att man medvetet skulle bryta mot lagarna känner jag inte till, säger Torbjörn Yngwe Bäck.

Svenska ambassaden i Peking har tagit upp frågan med de kinesiska myndigheterna några gånger men gensvaret har varit ljumt. Samtidigt handlar cirka 10.000 svenska företag med Kina, och det är inget som säger att skandalen där svenska kommuner köpte gatsten från stenbrott i Kina där stenlunga var vanligt förekommande inte kan upprepas.

Någon allmän kontroll finns inte, och många mindre företag tycker sig inte ha råd med egna kontrollanter.

Läs också: nyhetsartikeln "Löneskalan mycket brantare än i andra länder"


Arvid Norin

Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev til redaktionen