/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/falunbuss.jpg
Kvar i branschen – men Ingrid Jonasson tvingades flytta från Blekinge till Dalarna för att få jobba som bussförare. Foto: Trons /SCANPIX.

En knapp handfull förare sållades bort när Bergkvarabuss i somras övertog busstrafiken i Blekinge.
– Det här är ett högt pris för min fackliga aktivitet, säger Ingrid Jonasson som inte fick behålla jobbet efter 28 år som busschaufför.

Ingrid Jonasson har gjort sig känd som en frispråkig facklig företrädare. Hon har varit klubbordförande de senaste fyra åren och jobbat fackligt i 30 år. Och hon var en av dem som inte fick anställning av den nya entreprenören när den tog över från Swebus. Hon har bland annat krävt att bussförarna ska få en anställningstrygghet, trots de återkommande upphandlingarna. Det är möjligt genom att redan i anbudsunderlaget skriva in att den nya entreprenören ska överta personalen. Något som i dag sker i Stockholm och i Umeå. I praktiken skedde detta också i Dalarna i somras.

Blivit rutin
Men i Blekinge sa länstrafiken nej till att skriva in anställningstryggheten, trots idoga uppvaktningar från Kommunal. Länstrafiken prioriterade i stället det billigaste budet. Det här är fjärde gången sedan 1990 som förarna i Blekinge varit föremål för upphandling

– Varje gång sprids det oro bland personalen, alla är rädda för att bli arbetslösa, säger Ingrid Jonasson.

Bergkvara har hittills anställt 98 procent av de cirka 200 förare som arbetade åt Swebus. Fortfarande söker företaget förare. Men förra fackordföranden Ingrid Jonasson har alltså inte fått erbjudande om jobb. I slutet av augusti flyttade hon därför från Karlskrona till Falun där hon kör buss för Swebus.

– Det är tufft när man är 59 år och har alla sina vänner och sin familj i Karlskrona. Men jag har alltid velat arbeta.
Bergkvaras trafikområdeschef i Blekinge, Lars Witzell, förnekar att Ingrid Jonassons fackliga aktivitet påverkat att hon inte återanställts.

Skyller ifrån sig
– Hon jobbar ju redan i Falun, är hans första kommentar på LO-Tidningens fråga om varför hon inte anställts.

Men han understryker också att han inte är beredd att diskutera företagets policy med utomstående. Ingrid Jonasson har redan en gång tidigare sållats ut vid en upphandling, det var när Swebus tog över i Blekinge 1994. Då fick hon vänta i fyra år innan hon fick fast anställning igen. Enligt en undersökning som gjordes av Kommunalarbetaren för några år sedan är det inte helt ovanligt att frispråkiga fackliga företrädare nekas anställning hos den nya entreprenören. En rundringning i landet visade då på ett tiotal fall.

FAKTA: Förbjudet kräva avtal
• Statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunala bolag måste ta in anbud när de ska köpa varor och tjänster.
• En länsrättsdom har slagit fast att myndigheterna inte kan kräva kollektivavtal hos anbudsföretagen.
• Rätten att få behålla jobbet när ett nytt företag tar över verksamheten regleras i lagen om anställningsskydd och i domstolspraxis. Avgörande är bland annat om den nya entreprenören tar över tillgångar eller inte. Det blir en bedömning från fall till fall.

Karine Mannerfelt
Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen