Om socialdemokratins ska ha en chans att komma tillbaka i nästa riksdagsval om fyra år måste partiet rycka upp sig i Stockholms stad och län.

I årets val förlorade socialdemokraterna nästan var fjärde väljare i Stockholmsområdet – och det från en relativt låg nivå i utgångsläget. Moderaterna är numera det överlägset största partiet i nästan alla Storstockholms kommuner.

I landets två andra storstadsregioner – Malmö och Göteborg – klarade sig socialdemokraterna bättre, även om de också där backade i riksdagsvalet.

För socialdemokraterna i Stockholms kommun finns anledning till självrannsakan. Inbördes maktstrider i arbetarekommun har förlamat partiverksamheten.

Men även den socialdemokratiska partiledningen har del i valnederlaget. Den har ägnat Stockholmsregionen ett förstrött intresse, en oförståelse som också är spridd i socialdemokraternas riksdagsgrupp.

Stockholms finansborgarråd Annika Billström hamnade i en omöjlig situation när partiledningen efter förra valet tvingade fram ett införande av bilavgifter som hon själv ville vänta med tills frågan blivit ordentligt utredd.

Bittert nederlag i landstinget

För socialdemokraterna i Stockholms läns landsting måste valnederlaget kännas extra bittert. När de tog över efter moderaterna i valet 2002 var landstinget i konkurs, med tiotals miljarder i skulder. Under de senaste fyra åren har de lyckats med konststycket att både värna sjukvården och se till att landstingets ekonomi åter är i balans.

Risken är nu stor att de segrande moderaterna åter förvandlar kommuner och landsting till en nyliberal experimentverkstad. På dagordningen står utförsäljning av akutsjukhusen och allmännyttan, fortsatt etablering av privatskolor och fördyrning av kollektivtrafiken. Om de segerrusiga moderaterna uppträder lika vårdslöst som förra gången kan notan i slutändan bli dyr för stockholmarna.

Under nästa mandatperiod kan vi räkna med en förnyad politisk strid om vård, skola och omsorg.

Alliansen vill ha mer av marknadslösningar
Alliansens färdriktning är klar. Den vill införa mer marknadslösningar och konkurrensutsätta verksamheterna. Samtidigt vill den sälja ut kommunala energiverk, vattenverk och kollektivtrafik eller lägga ut dessa verksamheter på entreprenad.
 
Genom att beröva kommunerna deras kompetens och försnilla deras egendom tror allianspartierna sig kunna öka valfriheten. Men resultatet blir med all sannolikhet att medborgarna får betala mer för en sämre kommunal service – åtminstone är det vad som hittills har hänt i alltför många fall.

Hur socialdemokraterna ska ta sig an denna utmaning måste bli en huvuduppgift för nästa valperiod. Önskvärt vore om partiet utarbetade ett kommunalt handlingsprogram. Inte för att klavbinda partiets kommunalpolitiker utan för att visa hur det socialdemokratiska alternativet till alliansens systemskiftesplaner ser ut.