I vintras var arbetslivsminister Hans Karlsson på facklig turné. Han hade bråttom, sa han. Flera reformer skulle hinnas med före valet. Somt blev klart i tid, somt försenades. Efter valförlusten spelar det mindre roll. Både genomförda och påbörjade reformer åker nu i papperskorgen.

Snabbast väntas den borgerliga alliansen kasta sig över de förändringar i lagen om anställningsskydd som riksdagen beslutade om i våras, och som skulle träda i kraft den 1 juli 2007.

De innebar att floran av olika visstidsanställningar blev mindre och att den som varit visstidsanställd i mer än 14 månader under en femårsperiod automatiskt skulle få fast jobb. Rätten att få företräde till återanställning förstärktes: Den skulle inträda efter sex månaders arbete under en tvåårsperiod i stället för efter tolv månader under tre år.

En annan reform som alliansen har lovat att riva upp är arbetsgivarnas skyldighet att betala en del av sjukpenningen för sjukskrivna anställda.

Heltidslag
Kravet att ”heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet” har upprepats på en rad socialdemokratiska partikongresser, och inför valet hade regeringen äntligen fått fram ett lagförslag, klart att träda i kraft den 1 juli 2007. Nu blir det ingenting av.

Det här förslaget har de borgerliga partierna visserligen inte förkastat uttryckligen. När LO-Tidningen frågar Mats Odell (kd) om alliansens inställning blir svaret att ingenting är klart förrän en ny regering är på plats. Men det är i det närmaste självklart att en borgerlig regering inte genomför lagändringen.

– Vi tror inte på att lagstifta fram heltidsjobb. Vi har konsekvent sagt nej till det, upplyser Anders G Högmark, avgående ledamot (m) i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Företagshälsovård?
Hur företagshälsovården påverkas av maktskiftet är mer oklart. Hans Karlssons reform har dröjt, och när s-regeringen till sist skickade ut ett förslag på remiss i juni i år var LO-kravet om obligatorisk företagshälsovård för alla anställda inte tillgodosett. I stället ville regeringen stimulera fack och arbetsgivare att sluta avtal om företagshälsovården.

De borgerliga har inte skrivit några gemensamma motioner om företagshälsovård, men en titt på de enskilda partiernas förslag avslöjar att deras uppfattning skiljer sig från LO:s och socialdemokraternas. Medan facket betonar att företagshälsovården ska fokusera på arbetsmiljö ser de borgerliga gärna att den bedriver allmän sjukvård och blir en extra vårdcentral.

Rätt till rehab
Rehabilitering då? Ytligt sett finns här likheter mellan alliansen och socialdemokraterna. Hans Karlsson ville göra rehabilitering till en rättighet för den anställde. I alliansens valmanifest sägs att ”rätten till rehabilitering ska lagfästas”, samtidigt som det blir en skyldighet att delta i rehabilitering. Men utgångspunkterna är skilda. Medan Hans Karlsson talar om en ”arbetsrättslig rättighet” – den anställde skulle kunna ställa krav på arbetsgivaren – vill de borgerliga tvärtom minska arbetsgivarnas ansvar.

Rätt lite av Hans Karlssons reformer på arbetsmarknaden ser alltså ut att bli kvar. Ett undantag är det förstärkta skyddet för föräldralediga.

Marie Martinsson, politiskt sakkunnig hos Hans Karlsson, sammanfattar:

– Det mesta går i stöpet. Också den utredning om personlig integritet i arbetslivet som Hans Karlsson tillsatte i våras är i fara. Det är ju på arbetsmarknaden som de borgerligas systemskifte ska märkas.