På många myndigheter och organisationer finns nu både en utbredd oro och nyfikenhet över hur den nya regeringen kommer att förändra verksamheten.

LO-Tidningen har listat några av de förändringar inom arbetsmarknadsområdet som tidigare aviserats av de borgerliga partierna i alliansen.

A-kassorna
Egenfinansiering föreslås öka med 10 miljarder kronor, dock högst 300 kronor i höjning per månad. A-kassan blir obligatorisk.

Ams
Stora besparingar och omstruktureringar. Länsarbetsnämnderna läggs ned. Friåret och plusjobben tas bort. Nystartsjobb införs i stället. Rekryteringsbidraget avvecklas. Ams ska satsa mer på matchningar. Konkurrens införs i förmedling av jobb. Arbetsmarknadspolitiken ska byggas kring lokala arbetsmarknader i stället för begränsas till länsindelningar. Arbetssökande ska få en personlig coach och att åtgärdsinriktade och individuella handlingsplaner upprättas inom 30 dagar. Neddragningar kan ligga kring drygt 10 miljarder kronor.

Arbetsdomstolen
Inga aviserade förändringar.

Arbetslivsinstitutet
Föreslås läggas ned inom två år.

Arbetsmiljöverket
Besparingar på 20 procent av budgeten, cirka 100 miljoner kronor.

Försäkringskassan
Oklart. Förändringar av basbelopp och sjukpenningsgrundande inkomst samt nya regler i föräldraförsäkringen innebär att datasystemen måste anpassas. Förslag på en personlig rehabiliteringscoach kan leda till att fler måste anställas, men än så länge är det oklart.

IFAU
Inga aviserade förändringar för forskningsinstitutet.

Medlingsinstitutet
Inga aviserade förändringar.