Arbetslösa förlorar upp till 3.000 kronor i månaden på den borgerliga a-kassereformen. Men även de som har jobb drabbas.

I dag ersätter a-kassan 80 procent av den förlorade inkomsten, upp till 20.075 kronor i månadsinkomst. Efter 100 dagars arbetslöshet sänks det taket till 18.700 kronor i månaden. De borgerliga partierna vill ha 18 700 kronor som tak redan från första dagen. Efter 200 dagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent. Efter 300 dagar blir den 65 procent, förenat med krav att delta i en ”jobbgaranti”.

Det betyder att den som tjänar 20.000 kronor i månaden och blir arbetslös förlorar 1.040 kronor i månaden de första 100 dagarna. Från dag 101 till dag 200 är ersättningen den samma som i dag. Efter 200 dagar blir förlusten omkring 2 000 kronor i månaden, och efter 300 dagar 3.000 kronor i månaden.

Därtill går arbetslösa miste om den skattesänkning (”jobbavdrag”) som de borgerliga ger till dem som arbetar. Också villkoren för att alls få a-kassa skärps. För den som arbetar blir det dyrare att vara med i a-kassan. Egenavgiften höjs med 300 kronor i månaden för de flesta LO-medlemmar. Tillsammans med slopad avdragsrätt för a-kasseavgift och fackavgift blir kostnaden omkring 5.000 kronor om året.

Men de som har jobb påverkas också indirekt, betonar Per Johansson vid LO.

– När ersättningen vid arbetslöshet sänks tvingas arbetslösa ta lägre avlönade jobb. Det försvagar kollektivavtalen och gör det svårare att hålla lönerna uppe.

Läs också: nyhetsartikeln "Ny a-kassa införs inte över en natt"