Sverige blir mer europeiskt när arbetslöshetsförsäkringen görs obligatorisk.  Kopplingar mellan fack och a-kassa finns i dag bara kvar i Sverige, Danmark och Finland.

Borgerliga alliansen ska göra det obligatoriskt att vara med i a-kassan och vill höja avgiften kraftigt. Sverige blir då mer europeiskt och den historiska samhörigheten mellan a-kassa och fack blir ännu svagare. Danmark, Sverige och Finland sticker ut bland EU-länderna också för att tillhörigheten till en a-kassa är frivillig när det gäller skydd för inkomstbortfall.

Många forskare förklarar de tre ländernas höga fackliga medlemssiffror, 70 till 80 procent, med kopplingen till a-kassorna.
I Norge är arbetslöshetsersättningen en rent statlig angelägenhet och bara drygt 50 procent är medlemmar i facket. I Finland och Sverige får arbetslösa en grundersättning även om de inte är med i en facklig a-kassa. Medan de som i Danmark väljer att inte gå med och blir arbetslösa hänvisas till kommunernas socialkontor.

Det danska systemet är helt unikt i Europa. De allra flesta väljer att försäkra sig trots att det är betydligt dyrare i Danmark än i dagens Sverige. Allt fler yngre och högavlönade väljer emellertid bort a-kassan. Danmark har hållit hårdast på att fack och a-kassa hör ihop. De är inte statliga myndigheter som i Sverige.

– Det är intressant att en borgerlig regering vill göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk, säger Jes Flatau, EU-koordinator på

Arbetsdirektoratet, som är en del av danska näringsdepartement.

– När Danmark blev borgerligt skulle försäkringen läggas i en statlig a-kassa men förbli frivillig. Men a-kassorna har förblivit kopplade till facken.

I övriga EU-länder, även de nya i Öst- och Centraleuropa, är arbetslöshetsförsäkringen en allmän statlig försäkring som i några länder administreras av privata aktörer. Den vanligaste formen är att offentliga arbetsförmedlingar registrerar arbetslösa och förmedlar jobb, och att försäkringskassorna kontrollerar samt betalar ut försäkringen. I Frankrike sköts delar av arbetslöshetsförsäkringen av en institution vars styrelse består av representanter från fack och arbetsgivare.

– Om Sverige får en obligatorisk försäkring blir det mycket mer likt de andra europeiska länderna. Bara Danmark och Finland kommer då att ha en frivillig försäkring, säger Jörgen Gyllenblad, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

FAKTA:
• I hela Europa faller andelen löntagare som är med i en facket, minst dock i de nordiska länderna.
• I Storbritannien, Holland, Frankrike, Italien är fallet mellan 10 och 20 procent de senaste tio åren. 30 procent har medlems- andelen minskat i Tyskland, nästan lika mycket i Irland, Schweiz och Österrike. I gamla Östeuropa är tappet ännu mer dramatiskt efter kommunismens fall, 50 till 75 procent.
• Bara i Belgien har organisationsgraden stigit, med 2 procent de senaste tio åren, enligt forskning som presenteras i danska nyhetsbrevet A4.