Inga LO-förbund har regler för hur mycket alkohol det är okej att bjuda på vid fester och middagar. Trots ett antal spritskandaler saknar de flesta förbund fortfarande skriftlig policy för öl, vin och sprit vid representation.

Med jämna mellanrum dyker fackförbundens spritskandaler upp på löpsedlarna. Förra veckan var det Bygg­ettans midsommarfirande på kursgården Nässlingen i Stockholms skärgård som skapade rubriker. Avdelningsstyrelsen ordnar midsommarfirande för allmänheten, och de ledamöter som arrangerar festen har tillsammans med sina familjer bott, ätit och druckit utan att betala.

I år var spritnotan på 8.200 kronor. Efter mediegranskningen betalades den privat och avdelningens revisionsbyrå granskar nu festerna.

– Det var jävligt klantigt av oss i styrelsen att inte ha klara regler, säger ordförande Torgny Johansson.

Men avdelningen är långt ifrån ensam om att sakna regler för alkohol vid representation. LO-Tidningens granskning av samtliga LO-förbund visar att bristerna är stora även på förbundsnivå. Runt hälften av förbunden saknar helt skriftliga regler för alkoholrepresentation. Om de alls har något skrivet är det oftast en kort allmän kommentar i drogpolicyn. Vanliga skrivningar är att förbundet ska vara restriktivt med alkohol och att måttlighet är ett ledord.

Ludda gränser
Samma inställning gäller de flesta fackförbund som bara har muntliga regler kring alkoholen. Vad som menas med restriktiv alkoholservering och måttfullhet har dock inget förbund definierat, varken skriftligt eller muntligt.

– Måttlighetsprincipen gäller, men det går inte att ange exakt hur mycket som är måttligt. Sunt förnuft och gott omdöme kan inte regleras, säger Clas Linder, förste vice ordförande i Transport.

Han och de flesta andra företrädarna för förbunden tycker att tillfället avgör hur mycket alkohol som serveras. Vid intern representation är det mindre än vid extern, och flera förbund har regler om att starksprit endast serveras i undantagsfall.

– Det ska vara modest och anpassat efter tillfälle. Om vi får utländska gäster kan det höra till att bjuda på alkohol till maten, men internt är det mer restriktivt, säger Clas Nykvist, ekonomichef på Byggnads.

Vill skingra rykten
De flesta förbund tycker att representationen sköts bra och att skriftliga regler skulle innebära detaljstyrning som försvårar arbetet. Ett undantag är fackförbundet Kommunal som nu skapar en skriftlig representationspolicy som blir klar till årsskiftet.

– Det handlar om att vara tydlig. Det får inte ens finns en misstanke om att sådana här saker missköts och därför är det bra med en skriven policy, säger tredje vice förbundsordförande Anders Bergström.

Förbundens representationsregler gäller bara för förbundskontoren. Avdelningarna ute i landet ansvarar för sina egna regler.

Det här gäller på ditt förbund:

Byggnads: Inga skriftliga regler förutom en allmän drogpolicy om att ingen ska tvingas dricka alkohol vid representation. Måttlighet ska tillämpas. Sprit vid internrepresentation bara vid speciella tillfällen.

Elektrikerna: Skriftlig policy om representation som förespråkar allmän återhållsamhet. Alkohol bara vid officiella sammanhang där seden kräver det, samt vid julfest och enstaka middagar.

Fastighets: Skrivna regler i drogpolicy som förespråkar restriktiv hållning till alkohol. All representation ska tåla offentlighetens ljus, det ska handla mer om moral och etik än nedskrivna regler.

Grafikerna: Inga skriftliga regler men en muntlig policy som säger att bara öl och vin får serveras vid intern representation, utom på julfesten. Vid extern representation kan sprit förekomma.

Handels: Restriktiv hållning till alkohol vid intern representation, enligt personalhandboken. All representation med alkohol ska godkännas av VU i förväg. 

Hotell- och restaurang: Ingen skriven policy, men kongressbeslut på att alkohol får förekomma vid representation. Alkoholen ska intas under kontrollerade former. Intaget ska vara måttligt och förenligt med god sed så att det inte skadar hälsan eller organisationens förtroende.

IF Metall: För all servering av alkohol gäller återhållsamhet. Internt är det mer restriktivt och det normala är att inte ha alkohol. Vad som menas med återhållsamhet är en tolkningsfråga men alla förväntas veta vad som är normen.

Kommunal: Allmänna regler finns i en drogpolicy som säger att förbundet ska vara restriktivt med alkohol. Skriftlig definition om att det innebär ett till två glas vin eller öl kommer före årsskiftet.

Livs: Ny representationspolicy förespråkar återhållsamhet med alkohol, framför allt vid internrepresentation. Vin och öl definieras dock inte som alkohol utan som måltidsdryck. All representation ska godkännas av förbundsledningen.

Musikerförbundet: Har inga regler för alkohol vid representation eftersom det aldrig serveras, enligt förbundsledningen.

Målare­förbundet: Har varken skriftlig eller muntlig policy mer än att sunt förnuft ska råda.

Pappers: Få allmänna regler i skrift. Det mesta förmedlas muntligt. Internt förekommer alkohol sparsamt. Externt förekommer alkohol efter diskussion om syfte och sammanhang.

Seko: Regler om måttlighet i drogpolicyn. All intern representation med alkohol ska godkännas av VU i förväg. Sprit endast i undantagsfall.

Skogs och Trä: Skriftlig policy om måttfullhet. I praktiken innebär det två glas vin eller öl, även om det inte finns uttryckt i reglerna. Sprit endast i undantagsfall och efter beslut i VU.

Transport: Inga skriftliga regler, men måttlighetsprincipen gäller.

Fotnot: Intern representation sker inom förbundet vid kurser, kongresser, fester och middagar. Vid extern representation bjuds gäster in utifrån.

Läs också: nyhetsartiklen &
quot;Midsommarfirare betalar kalaset själva"

Läs också: nyhetsartikeln "Ekonomiska oegentligheter utreds internt"