BOKMÄSSERAPPORT/RECENSION.  Årets bokmässa i Göteborg hade som huvudtema ”yttrandefrihet”. Kontrasten var stor mellan å ena sidan seminariernas allvarliga rapporter om det fria ordets inskränkningar och livsfarlighet runtom i världen, å andra sidan det bullriga utbudet av trycksaker, ideologier och krimskrams.Det tar tid innan överflödet sjunker undan och man börjar hitta fram till de grejer som är på riktigt. För bokmässan är inte bara kommersialismens högtid; det är också en samlingspunkt för alla de småförlag, tidskrifter och organisationer som just nu – känns det som – upplever en alternativ guldålder.Min största behållning var ett samtal jag själv hade inför publik i LO-pressens monter med kultursidans medarbetare Magnus Nilsson. Vi gick igenom de många goda tankarna i hans lärobok Arbetarlitteratur, som just utkommit på Studentlitteratur. Magnus är lika exakt som han är inspirerande. Han vägrar till exempel ge en ”superdefinition” på vad arbetarlitteratur egentligen är, därför att många författare och många samhällsrörelser har gjort anspråk på ordet på olika sätt genom åren.Däremot har han en smittande tro på att arbetarlitteraturen – och inställningen att läsa utifrån övertygelsen om att de arbetande klasserna är underordnade och osynliggjorda – har mycket att tillföra både litteraturvetenskapen och samhället.Läsning som omvärderar
Den som beaktar underklassens perspektiv får en helhetsbild av samhället, inte minst av alla de språk som bygger upp eller utmanar makten. Arbetarlitteraturen är polyfon, hävdar Magnus med en term från Michail Bachtin.Vi diskuterar ingående bokens slutkapitel, som placerar in arbetarlitteraturperspektivet bland andra litteraturvetenskapliga förhållningssätt: Detta slags läsning har omvärderingen gemensam med till exempel feminismen, queertänket och de postkoloniala undersökningarna.

När vi pratat färdigt tittar vi upp på publiken och finner att det inte är många vi inte känner som stannat kvar under våra 20 minuter. Det är ju så mycket annat som lockar…

Men kvalitet är minst lika viktigt som tittarsiffror. Ja kanske hela bokmässan är en buddistisk prövning. Kanske det verkliga uppdraget är att sortera bort allt bjäfset. Och glädjas till exempel åt att IF Metalls oförtröttliga folkbildare Kjersti Bosdotter fick pris av SEKO och Sjöfolket för sin insats.

Att förändra folks inställningar är nämligen ett hårt arbete. Det sker på lång sikt, inte under några dars vanvettigt vimmel.

Kursbok: Arbetarlitteratur
Författare: Magnus Nilsson
Förlag: Studentlitteratur

John Swedenmark
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören