Den borgerliga regering ens reform av a-kassan kan dröja. De praktiska hindren är många.

I sin motion om den ekonomiska politiken från i våras beskriver de borgerliga partierna hur de vill förändra arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen till de arbetslösa ska sänkas, ersättningsperioden förkortas och arbetsvillkoret skärpas. I motionen räknar de uttryckligen med att reformen genomförs redan nästa år: ”Förslagen innebär sammantaget budgetbesparingar på 3,5 miljarder kronor år 2007.” Därtill ska egenavgifterna öka med tio miljarder kronor.

Men experter vid såväl näringsdepartementet som a-kassornas samorganisation tror att det är omöjligt att genomföra reformen så snabbt

Stor apparat
– Vi är inte ovilliga. Men att göra försäkringen obligatorisk är en mycket stor förändring, säger Peter Schönefeld, kanslichef vid samorganisationen.

Några detaljerade förslag till reform finns inte, bekräftar den borgerliga alliansens egen expert. När sådana förslag har arbetats fram ska de skickas ut på remiss till a-kassor, fackförbund och andra berörda, för att så småningom bearbetas i regeringskansliet.

– Reformen kräver också förändringar i våra datasystem, säger Peter Schönefeld. Det är stora system, som dessutom är sammankopplade med Försäkringskassans, Arbetsmarknadsstyrelsens och Centrala studiestödsnämndens system. Jag tror inte
att det är praktiskt möjligt att få allt klart till 2007.

I dag är det frivilligt att vara med i a-kassan. Den nya arbetslöshetsförsäkringen ska bli obligatorisk för alla som uppfyller arbetsvillkoret, det vill säga har arbetat på minst halvtid i sex månader. Men vem som ska kontrollera att den anställde är försäkrad kan de borgerliga partierna inte svara på i dag. Det kan bli arbetsgivaren, a-kassan eller den anställde själv.

Det är också ovisst hur många fler medlemmar a-kassorna får när det blir obligatoriskt att vara med. A-kassorna själva gissar på ”ett par hundra tusen”. Moderaternas riksdagskansli talar om en grupp på 700 000 personer (varav en del dock arbetar för lite för att behöva försäkra sig). Att få in dessa nya medlemmar i a-kassorna tar tid.

Ytterligare en rad frågor måste lösas innan a-kassan görs om. Till det kommer politiska avvägningar. LO och LO-förbunden grubblar redan på strategier för att möta reformen så snart den blir klar i sina detaljer.

Första steget enkelt
– Att sänka ersättningen till de arbetslösa är lätt, säger Birgitta Lanér, ordförande i a-kassornas samorganisation och IF Metalls biträdande förbundssekreterare. Det kan regeringen göra i ett första steg, och det har de borgerliga räknat med för att finansiera skattesänkningar. Men hur snabbt vill de ta konflikten med facket?

A-kassan betalas främst genom den arbetsmarknadsavgift på 4,45 procent av lönen som arbetsgivarna betalar in för sina anställda.

– Det är löneutrymme som tagits i anspråk för a-kassan, hävdar LO:s vice ordförande Leif Håkansson. Vi vill inte betala en gång till för att bekosta borgerliga skattesänkningar.

Läs också: nyhetsartikeln "Upp till 3.000 kronor mindre"