Var femte LO-medlem kan på sikt lämna facket som en effekt av alliansens nya a-kassa.

Den bedömningen gör en av Sveriges främsta arbetsmarknadsforskare, Anders Kjellberg, Arbetslivsinstitutet. Han har under många år studerat fackets organisationsgrad samt relationer på arbetsmarknaden.

– Nyttan av fackmedlemskap vägs ofta mot kostnaden. A-kassan kan bli en kvarnsten kring fackets hals, säger Anders Kjellberg.
Alliansens plan är att göra a-kassan obligatorisk för alla som jobbar minst halvtid, samt höja avgiften med som mest 300 kronor i månaden.

Utan redskap
Detta innebär, enligt Anders Kjellberg, att ett viktigt rekryteringsverktyg försvinner för facket, och LO-förbunden kan tappa så mycket som 20 procent av sina medlemmar. Visserligen har a-kassan som rekryteringsargument urholkats ända sedan 1980-talet då allt fler direktansluter sig till a-kassorna.

Men genom att införa ett obligatoriskt medlemskap försvinner verktyget helt för facket. Då kostnaderna för a-kassa och fackmedlemskap ökar är risken att många väljer att spara pengar genom att säga upp sitt medlemskap i facket eller att avstå från att gå med. Troligen kommer de nya a-kassereglerna även leda till ett medlemstapp för förbunden i TCO och Saco.

– Men avhoppen blir färre hos dem, bedömer Anders Kjellberg. Tjänstemännens fackavgift är i allmänhet lägre och deras lön är högre vilket gör att fler anser sig ha råd att vara kvar i facket.

Risken för fackförbunden är att alliansens a-kasseförslag sätter igång en ond spiral. Om medlemstalet sjunker på grund av de nya förutsättningarna för a-kassan kan det innebära att antalet fackklubbar, som redan i dag blir allt färre, minskar ännu mer dramatiskt. Det betyder i sin tur att allt färre kommer i kontakt med fackliga representanter och att det blir ännu svårare att rekrytera nya medlemmar.

Fler fusioner
Införandet av a-kasseförslaget kan även få konsekvenser för sammanslagningarna av fackförbunden. Högre fackavgifter leder till färre medlemmar, vilket i sin tur innebär att förbunden måste gå samman för att spara in på administrativa kostnader. Från fackligt håll har det även höjts irriterade röster mot att alliansen vill ta bort skattereduktionen för fackavgiften.

– Ett sådant avskaffande behöver dock inte få så stor betydelse, säger Anders Kjellberg. Skatterabatten syns inte på lönebeskedet utan bara i deklarationen. Eftersom den dras automatiskt är det nog många som inte ens tänker på att den finns.