Ett förlorat val betyder att många blir av med sina arbeten. Det kan bli en kris för självkänslan och identiteten.

Hur många som får gå ut i arbetslöshet efter valet i söndags vet ingen. Av 206 statsråd, statssekreterare, pressansvariga, brevsvarare och politiskt sakkunniga som måste lämna regeringskansliet om två veckor har en hel del andra jobb att gå till. Några blir riksdagsledamöter, andra har varit tjänstlediga. Sex statsråd ser ut att bli av med jobbet. De får dock en rejäl pension och hamnar inte i a-kassan.

I kommuner och landsting är osäkerheten lika stor. Det finns totalt 2.000 heltids- eller deltidsengagerade politiker i landet. Hur många av dem som måste byta jobb eller blir av med jobbet är okänt. Klart är att 47 kommuner byter majoritet från vänster till alliansen och att det i 68 kommuner är oklart vilken majoritet det blir. Det återstår en hel del förhandlingar och kompromissande.

– Alla lämnar inte kommunen. Ibland hamnar kommunalråd på posten som oppositionsråd. Och då är skillnaden inte så stor, säger Tommy Rosén, på Sveriges Kommuner och Landsting. 

Inte unika
För dem som blir av med jobbet, som förlorar makt och inflytande kan det blir en kris för självkänslan och identiteten. Där är det ingen skillnad mellan arbetslösa chefer och politiker och andra, framhåller Kerstin Isaksson, professor i psykologi vid Mälardalens högskola och knuten till Arbetslivsinstitutet. Hon har forskat om chefers reaktion på arbetslöshet och hon tycker att en politikers situation är jämförbar.

– Det blir en väldig omställning för den som haft status att kliva av och bli vanlig. Självkänslan får sig en törn. Status och makt hänger samman med att människor lyssnat på en.

För någon som haft makt och inflytande är det viktigt att snabbt få ett nytt jobb med samma status. Och det kan vara lika viktigt att bli erbjuden ett nytt arbete.

– Det är inte helt problemfritt att fundera över om man ska gå till arbetsförmedlingen eller börja ringa på annonser. Det handlar om identiteten.

Inte ensam
Att många går från att vara kommunalråd till att bli oppositionspolitiker kan dock vara stimulerande, tror Kerstin Isaksson. Då delar man ödet med många och behöver inte ta ett personligt ansvar för nederlaget. Mats O Karlsson är avgående landstingsråd i Uppsala. Han håller med Kerstin Isaksson om att oppositionsrollen kan vara positiv.
 
– Jag tröstar mina kolleger med att vi nu har tid att ompröva och skola in en ny generation. Det är en chans.