Byggettans styrelse är ångerfull över hur midsommarfirandet på den egna kursgården Nässlingen gått till. Avdelningen ska efter detta kalas ta fram regler både för midsommarfirandet och för hur internrepresentation ska skötas i framtiden.

LO-Tidningen berättade förra veckan att styrelseledamöter och deras familjer firat midsommar på skärgårdsön utan att betala.

– Det var jävligt klantigt av oss i styrelsen att inte ha klara regler, säger ordförande Torgny Johansson.

– Det som hänt har skadat förtroendet för byggettan som facklig organisation och det är mycket tråkigt, fortsätter han.

Sprit för 8.000
I årets midsommarfirande deltog han själv tillsammans med sin fru, avdelningens kassör Rolf Andersson med fru, son och sonens sambo. Dessutom bjöds även två musikanter på mat, alkohol och gratis boende. Sällskapet arbetade under helgen med att arrangera midsommarfirandet på ön för cirka 500 personer.

Byggettans styrelse har sett arbetet som ideellt och det fria boendet, maten och alkoholen som en rimlig kompensation. Efter att midsommarfesten uppmärksammades i medier förra veckan har styrelsen tänkt om.

Alkoholnotan, som uppgick till 8.207 kronor, har betalts av sällskapet privat. Rolf Andersson har även betalt mat och boende för sin son och hans familj. Resten av kostnaderna ses fortfarande som internrepresentation.

Revisionsfirma
Byggettan låter nu revisionsfirman KPMG undersöka om några felaktigheter skett med midsommarfirandet.

– Alla stenar ska vändas och nya regler ska skapas. Det är viktigt att allt kommer fram och blir rätt nu, säger Torgny Johansson.

Han kan inte svara på om styrelseledamöterna även kommer att betala för tidigare års fester, utan säger att det är en av punkterna utredningen tittar på. Revisionsfirman har också fått uppdraget att granska misstänkta stölder på Nässlingen som en tidigare anställd på kursgården misstänks för.

När utredningarna blir klara är ännu för tidigt att säga.