Det är klart att valresultatet inger oro, säger Wanja Lundby-Wedin på tisdagseftermiddagen i en intervju med LO-Tidningen.

– Och vi känner särskild oro när det gäller sådant som ligger löntagarna nära, som effekterna av en förändrad a-kassa. Risken är att vi ser en press nedåt på lönerna där en ny låglönemarknad öppnar sig, säger hon.

– Samtidigt är vi en facklig organisation som alltid ska sätta medlemmarnas bästa främst, och då måste vi kunna ha en relation även till en borgerlig regering och försöka påverka den politik som förs i dessa frågor.

11,2 procent av LO-medlemmarna röstade i år på moderaterna, en kraftig uppgång sedan förra valet. Enligt Wanja Lundby-Wedin är förklaringen att förslagen på arbetsmarknaden har dolts av andra frågor.

– Vi fick en borgerlighet som i välfärdsfrågor lade sig socialdemokratin nära, ibland i politik, ibland bara i retorik. Där de verkligen vill göra mer av ett systemskifte är på arbetsmarknaden, men det har inte varit känt och det har de inte pratat om. Där har i stället vi fått beskriva konsekvenserna.

– Och så lockade man med skattesänkningar.

Varför gjorde socialdemokraterna ett så dåligt val bland LO:s medlemmar? (Sex procentenheter sämre än förra valet.)

– Så dåligt var det inte. När det gäller LO-förbundens medlemmar ligger det hyggligt nära samma stöd som tidigare. Det stora tappet för socialdemokratin är i stället hos medelklassen. Jag tror inte det är brist på medelklasspolitik, utan snarare att de i medelklassen som normalt röstar på socialdemokraterna känner att socialdemokraterna inte varit tydliga i frågor som rör sysselsättning och arbete.

I LO-tidningens enkät till LO-distrikten hamnar EU-kommissionären Margot Wallström som favorit som ny partiledare för socialdemokraterna. Det skulle vara ett bra val, tycker också Wanja Lundby-Wedin.

– Hon vore en utmärkt representant. Jag tycker det är bra om det blir en kvinna och någon som har bred erfarenhet och förankring i arbetsrörelsen, och där är Margot Wallström en av dem som jag vill framhålla. Men vi vet inte om hon vill så det är viktigt att inte låsa sig för mycket vid ett namn.

Ditt namn nämns som möjlig kandidat i åtta av de sexton distrikten, och som förstahandsalternativ i ett av distrikten. Hur ser du själv på att kandidera?

– Jag får se LO-distriktens svar som att de förhoppningsvis tycker att jag ska vara kvar som LO-ordförande. Jag är facklig och jag vill fortsätta ha kvar det här uppdraget så länge jag har medlemmarnas förtroende. Jag tror att jag kan vara ett bra stöd för en ny partiordförande men jag ska inte söka mig till partiet. Det är ingen aktiv handling som jag kommer att visa, säger Wanja Lundby-Wedin.