Valrörelsen är ett spel med opinionerna. Spelet kan analyseras ner i olika faser.

Först pejlas opinionerna av opinionsinstituten. Folk avlockas vad som är viktigt för dem.

Sen förvandlas dessa stämningar till frågor med käcka svar.

Detta är det format som når fram i media: problem med vidhängande lösningar.

Man kan inte bara säga ”arbetslöshet och utslagning är en generell tendens i hela den industrialiserade världen”.

Insiktsfull politik får inte plats

Det är nämligen ingen Fråga – inget godkänt drag i spelet – eftersom just den analysen saknar ett enkelt svar. (Det finns i dagsläget inget format för den politik en sån insikt skulle uppfordra till.)

Det gäller istället att hitta en fråga med en lättfattlig lösning. Till exempel ”arbetslösheten beror på att företagen hindras från att anställa folk”.

Att den analysen bygger på en glädjekalkyl och kommer att få bita i gräset under de kommande fyra åren spelar ingen roll. Den har formatet Problem+Lösning och kommer därför upp på Agendan.

Agendan är spelplanen i det här spelet. Det som inte kommer upp på Agendan får inte vara med. Det finns inte.

Dags att spotta i nävarna och börja
Därefter gäller det att spela ut frågor av formatet Problem+Lösning så ofta som möjligt och så trosvisst som möjligt. Det är här de ekonomiska och mediala resurserna spelar roll.

Skolan är en ännu typiskare Fråga. Här överskuggar Lösningen (”hårdare tag”) Problemet. Folkpartiet kniper en massa poäng hos folk som inte känner till andra skolmiljöer än Examen i Ruskaby skola.

Vi behöver uppfostra Spelförstörare för att framgent kunna vinna det här spelet. Direktangripa själva Frågorna fast sånt ser illa ut. Ge verklighetens komplexitet ett format som inte består av Problem+Lösning men ändå tar sig in på Agendan.

Detta är en uppgift vars lösning skulle förtjäna det första Nobelpriset i Mediologi. Så det är bara att spotta i nävarna och börja.

John Swedenmark

(Inspirerad av tidskriften Media i Fokus utmärkta nummer 2/2006, ”Är du opinionsmätt lille vän?” med tillhörande seminarium på ABF i Stockholm den 14 september)