Moderaterna har ändrat sin politik och gått mot mitten. Och svenska folket har gått dem till mötes, konstaterar valforskaren Henrik Oscarsson: Moderaternas sätt att argumentera och beskriva problemen har påverkat väljarkåren.

– Vi ser en kraftig, tydlig högervridning i väljarkåren. Förändringen jämfört med år 2002 är dramatisk, säger Henrik Oscarsson.

För första gången har de borgerliga partierna på allvar utmanat socialdemokraterna på deras hemmaplan, nämligen sysselsättningen. Och socialdemokraterna kunde aldrig kontra, anser Henrik Oscarsson.

– Moderaterna lyckades ändra problembeskrivningen. De flyttade fokus från åtgärder och bidrag till utanförskapet på arbetsmarknaden. Och många väljare har egna erfarenheter av att stå utanför, alternativt vänner eller familjemedlemmar som inte får jobb.

Socialdemokraterna har missat dem som står utanför. Partiet har tappat i gruppen av arbetslösa – trots att den borgerliga alliansen vill sänka a-kasseersättningen.

Togs på sängen
Djupare sett anser Henrik Oscarsson att socialdemokraterna har drabbats av att vi lever i en ny typ av ekonomi, där högkonjunktur, hög tillväxt och hög produktivitet inte automatiskt tycks leda till nya jobb. Det är en förändring som tagit ekonomer på sängen, och tydligen också regeringen.

Det bäddade för valförlusten, som från forskarsynpunkt är en verklig sensation.

– Alla ekonomiska indikatorer pekar ju åt rätt håll: köpkraften har ökat, tillväxt är hög och inflationen låg. Att folket ska göra sig av med regeringen i ett sådant läge är egentligen ytterst osannolikt, säger Henrik Oscarsson.

Taktiska förklaringar
Till de djupare ideologiska orsakerna bakom valförlusten kommer också förklaringar på det taktiska planet. Dit hör ledarskapet på riksdagens röd-gröna planhalva. Göran Perssons popularitet har dalat varje gång valforskarna har mätt den sedan år 2002.

– Vi vet från våra internetundersökningar att många som normalt röstar på socialdemokraterna men inte har gjort det i år anger Göran Persson som skäl, säger Henrik Oscarsson. Göran Persson har ”verkat trött” och ”drömmer sig bort till sin gård”. Han har inte kunnat matcha Reinfeldt.

– Alliansen visade tvärtom stor målmedvetenhet. De borgerliga partierna spelade ohyggligt högt när de gick fram som ett samspelt regeringsalternativ, och vart och ett av partierna betalade ett högt pris när de kompromissade i olika sakfrågor.

Måste leverera
Väljarna uppskattade att de fyra partierna och deras ledare ställde så mycket på spel, tror Henrik Oscarsson.

– Det ser man på det höga valdeltagandet. Och det ger Reinfeldt ett extra starkt mandat.

– Nu står alliansen inför en gigantisk utmaning: att leverera de nya jobben. Kommer det bara att bli lågavlönade servicejobb, eller också kvalificerade jobb med bra löner?