Dagen efter att socialdemokraterna gjort sitt sämsta val på decennier är LO-distrikten såväl besvikna som självkritiska. Socialdemokraterna tappar mark och har nu 54 procent av LO-medlemmarnas röster.

Det största misslyckandet anser de flesta vara att socialdemokraterna förlorade frågan om jobben. Alliansen gjorde arbetslösheten till sin fråga.

– Väljarna tror att alliansen kan skaka fram fler jobb än vi kan, säger Patrick Roselin, ombudsman i Värmlandsdistriktet.

Han får stöd av bland andra Skånedistriktets ordförande Claes Bloch, som säger att regeringen borde ha ansträngt sig hårdare för att få fler i arbete.

– Åtgärderna kom för sent. Det som skedde i våras för att få fler i arbete borde ha skett för minst ett år sedan, säger han.

Fikahörnorna
Många anser också att socialdemokraterna har haft svårt att nå ut med sitt budskap. De traditionella väljarna har svikit eftersom diskussionerna om politik och ideologi på arbetsplatserna har uteblivit.

– Vi måste vinna valet i fikahörnorna och det har vi inte gjort, säger Bo Andersson, ordförande i LO-distrikt Sydost.

Väljarna har gått på alliansens politik utan att socialdemokraterna lyckats bemöta den, anser många.

– Man ska inte nedvärdera väljarna, men tyvärr har de inte lyssnat, säger Patrick Roselin och anser bland annat att alliansens löften om jobb egentligen handlar om låglönejobb.

Förändring
En annan viktig faktor enligt distrikten är att folk har längtat efter en förändring. De ”nya moderaterna” och en enad allians vann ett förtroende som de ”traditionella socialdemokraterna” och ett oenigt vänsterblock inte kunde mäta sig med.

Krister Andersson, ordförande för LO-distriktet i Göteborg,  tror på vad han kallar för Reinfeldt-Perssoneffekten.
– Reinfeldt anses som ung fräsch och ny medan Persson betraktas som lite tröttare. Väljarna ville nog prova något nytt, säger han.

Charlotta Kåks Röshammar
Erik Larsson
Johanna Wreder
Skicka ett e-brev till redaktionen