Det tror sex av tio i LO-opinion. Så många räknar med att valdeltagandet blir högst 80 procent, jämfört med 80,1 procent 2002.

– Arbetarklassens engagemang i den borgerliga demokratin minskar, anser Anders Haglund, processoperatör på Stora Enso i östgötska Vikingstad och fackligt aktiv grafiker.

– Valdeltagandet fortsätter att minska. Den tysta valrörelsen på arbetsplatsen tyder på det, hävdar Jan-Ove Svensson, mättekniker på Volvo CE i Eskilstuna och kontaktombud med mera i IF Metall.

Folkpartiets dataintrång hos socialdemokraterna gör inte saken bättre. Fyra av tio tror att färre röstar som en följd av spionskandalen.

– Soffliggarna, eller politikerföraktarna, tjänar mest på skandalen. Följden blir ett ännu lägre röstdeltagande och det gynnar inte socialdemokraterna, resonerar Matts Haglund, väktare i Sundbyberg och projektledare i Transport.

Tre av tio tror inte att något parti tar fler röster på grund av skandalen. Resten tror att besvikna folkpartiväljare går till andra partier, men buden om vilket eller vilka partier som gynnas går vitt isär.