Maktväxling för dess egen skull är något av en borgerlig älsklingstanke. Nu senast är det ekonomiprofessorn Assar Lindbeck som tycker att socialdemokraterna själva borde inse att de borde ge plats för den borgerliga alliansen.

De må vara socialdemokraterna förlåtet om de inte imponeras av detta argument. De har ju sett vad maktväxling leder till.

Under de senaste 30 åren har borgerliga partier styrt landet i nio år, alltså en tredjedel av den tid de flesta väljare har klara minnen av.

Det gick inte särskilt bra någon gång. Båda de borgerliga regeringsperioderna slutade med industrikris, raserade statsfinanser och arbetslöshet. Om något har de senaste borgerliga regeringarna varit en uppvisning i allsidig inkompetens.

Tage Erlander brukade när han konfronterades med maktväxlingsargumentet lägga huvudet på sned, harkla sig och säga att han fann tanken intressant men att den i så fall borde tillämpas på samhällslivets alla områden.

Om vi hyllar idén om att maktväxling är ett egenvärde borde vi vart fjärde år byta ut alla storföretagens direktörer, raljerade han. Och alla chefredaktörer i den borgerliga pressen borde ersättas med pålitliga socialdemokrater. 

Assar Lindbeck borde ge plats för nytänkare

Om Erlander levt idag kunde han ha tillagt att även Assar Lindbeck borde ge plats för nytänkare. Lindbeck är ju välkänd för att ha likriktat nationalekonomin i Sverige genom att terrorisera oliktänkande.

Om man är intresserad av maktväxling, bör man först fundera över hur makten är fördelad i samhället. För en socialdemokrat leder det till dystra iakttagelser.

Det är ju bara alltför tydligt att det har skett en kraftig maktförskjutning det senaste årtiondet. De som redan hade mycket makt har fått mer makt.

Den globala kapitalismen opererar alltmer oberoende av stater och fackföreningar. I Europa vandrar makt från de nationella parlamenten över till en överstatlig  EU-byråkrati. Och inom länderna  överlämnas allt mer av den ekonomiska politiken över till centralbanker och marknaden.

I Sverige planerar  en maktsugen allians för ett generalangrepp på fackföreningsrörelsen. A-kasseavgiften ska flerdubblas, avdragsrätten för fackavgiften slopas och a-kassan sänkas.

Här är årets bästa valtal

Årets bästa valtal hörde jag en byggnadsombudsman hålla vid ett torgmöte. Han sa här.

– Gå inte på talet om maktväxling. Masa er iväg och rösta på söndag fram en ny socialdemokratisk regering. Helst en s-regering med egen majoritet.

– Visst sjutton har det hänt att även jag varit förbannad på vår regering. Men den lyssnar på oss när vi skäller på den och den försöker bättra sig.

– Men får vi en borgerlig regering kan ni vara säkra på en sak. Ni kan skälla er blå i ansiktet. Den kommer ändå inte att bry sig ett smack om vad ni säger. Och ni får vänta fyra år innan ni får chansen att rösta bort den.

Så ser maktfrågan ut i ett nötskal.

En regering har alltid ett uppdrag från sina väljare. Och då föredrar jag en regering med ett uppdrag från dem som har lite makt, istället för en regering med ett uppdrag från dem som redan har mycket makt.