DEBATTBOK. Ibland blir jag hjärtligt trött på att alla diskussioner om internationell politik tycks resultera i ett ställningskrig mellan höger och vänster. Så även debatten om kriget i Irak och kriget mot terrorismen.

Många tycks skaffa sig sina åsikter mer utifrån vad andra på den sida man betraktar som den rätta har att säga än på egna insikter – och skaffar sig varken överhövan med kunskaper eller slipar mer än nödvändigt på argumenten innan de ger sig in i debatten.

Åsa Linderborg och Erik Wijk utgör definitivt ett undantag. I boken Det är rätt att göra motstånd har de samlat sina artiklar från de senaste två åren (främst från Aftonbladet) om kriget mot terrorismen. Och det är tydligt att de inte tar ställning bara lite sådär på måfå. Lugnt och metodiskt talar de krigshetsare till rätta och visar på brister i argumentation och kunskap. Sakligt återger de skeenden dess rätta proportioner och visar att också det våld som man fördömer går att förstå, om man bara sätter in det i sitt sammanhang.

Visst var det många irakier som tyckte det var bra att Saddam störtades men det är ju faktiskt inte samma sak som att de därför välkomnade en ockupationsmakt i sitt land. Det våld som irakierna utövar mot ockupanterna kan mycket väl ses med samma ögon som det som de norska och danska motståndsrörelserna stod för under andra världskriget. Allt handlar om vilken utgångspunkt man har och vilken tolkning man gör av den information man får.

Den svenska vapenexporten till krigförande länder, vår regerings undfallenhet mot USA och andra stormakter, svenska liberalers krigshetsande och de alltmer långgående inskränkningarna i vår svenska demokrati är några av de ämnen som Wijk och Linderborg återkommer till i boken. Om det rättsliga läget i Sverige konstaterar de: ”Den nya orättens fyra huvuddrag – stormakter som styr vår rättsskipning, preventiva ingrepp mot oskyldiga medborgare, straff baserade på politisk eller annan tillhörighet samt de stora skurkarnas frikännande som direkt konsekvens av jakten på oppositionella – innebär att grundlagen kränks systematiskt.” Detta är åsiktsjournalistik när den är som skarpast.

Bok: Det är rätt att göra motstånd
Författare: Erik Wijk och Åsa Linderborg
Förlag: Karneval

Eva-Lotta Hultén
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören