Inför valet 2002 ville moderaterna sälja ut 28 statliga företag, i år bara sex.
– Vi har faktiskt blivit försiktigare och klokare, säger Per Bill (m).

Staten är Sveriges största företagsägare och arbetsgivare. 200.000 personer är anställda i företag med statligt ägande. Det är för mycket, anser de borgerliga partierna. Staten anger spelreglerna för näringslivet. Då ska staten inte samtidigt vara ute på plan och spela, lyder resonemanget.

Men i praktiken har ivern att sälja ut statliga företag minskat. 2002 stod 28 företag på moderaternas säljlista, från Vattenfall, LKAB och SJ till flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup. De övriga borgerliga partierna hade liknande, fast mindre preciserade förslag.

Nu ska bara sex företag säljas ut den kommande mandatperioden, enligt alliansens gemensamma reservation i riksdagen (se lista här intill). Av dessa är Nordea, Telia Sonera och OMX redan börsnoterade och delvis privatiserade.

– I dag är de statliga företagen bättre skötta än de var 2002, och de ger mer tillbaka till skattebetalarna, förklarar Per Bill, moderaternas man i riksdagens näringsutskott.

Monopol mot monopol
– Vi har också tittat noggrannare på konkurrensen i respektive bransch. Där det råder monopol, till exempel på fjärrvärme, blir det inte bättre av att ett offentligt ägt företag ersätts med ett privat monopol. Tvärtom.

Några företag som tidigare stod på den borgerliga säljlistan är nu uttryckligen undantagna. LKAB står inför uppgiften att flytta Kiruna stad och delar av Gällivare, något som kräver offentlig medverkan. Vattenfall har delvis monopol, och Sveaskog har viktiga uppgifter i skogspolitiken, enligt borgerliga riksdagsmotioner.

Likväl kommer fler statliga företag att säljas ut vid en borgerlig valseger än en vänsterseger. Medan socialdemokraterna anser att utförsäljningar för 15 miljarder kronor om året är en lämplig takt siktar de borgerliga på 50 miljarder. En rad banker uppvaktar redan de borgerliga partierna för att få ta hand om försäljningarna.

Förutom de sex uppräknade säljkandidaterna kommer en borgerlig regering att undersöka om fler företag bör säljas i ett senare skede. Det kan både leda till att fler företag säljs ut och att fler uttryckligen undantas från försäljning, enligt Per Bill.

Hoppas på total p
De beskeden lugnar knappast Seko, som vill se ett stopp för all utförsäljning av statliga företag.

– Jag tror inte att borgarna stannar vid de sex företagen, säger Sekoordföranden Jan Rudén. I olika sammanhang har enskilda partier inom borgerligheten surrat om att sälja ut Vattenfall och SBAB.

Elof Isaksson är ordförande i Sekos företagsfack vid Telia Sonera och personalrepresentant i bolagets styrelse. Han vill att svenska staten behåller sitt ägande på ungefär 45 procent av Telia Sonera.

– Ur statens synpunkt vore det galet att sälja nu när koncernen ska ge ägarna tio miljarder kronor extra i utdelning tre år i rad. Ur de anställdas synpunkt är det bra med en stor, svensk ägare. Om en utländsk teleoperatör tar över blir det vilda västern.

FAKTA: De ska bli statliga
• Den borgerliga alliansen vill i första hand privatisera sex statliga företag.
• Tre av dessa är redan börsnoterade: Telia Sonera, OMX och Nordea. Därtill ska Apoteket AB, Vasakronan och Vin & Sprit säljas ut.