/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/staplar.jpg
Arbetslösheten enligt riksdagspartierna.

6. 8,8. 6,8. 11,2. 7,4. 21. 4,6. 355.000. 288.000. 1.300.000.

Skuren av siffror är bara några av de som används för att ringa in storleken på arbetslösheten. I slaget om väljarna blir siffrorna metoden att förmedla det egna partiets syn på verkligheten.

Hur stor är arbetslösheten? frågade LO-Tidningen de olika riksdagspartierna.

Svaren varierar, som ni kan se i diagrammet ovan. Regeringen och dess stödpartier har länge hänvisat till den officiella arbetslöshetsstatistiken som Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram. Denna siffra är genomgående lägre än de siffror som oppositionspartierna i alliansen använder sig av.

Behövs även ord
Hur siffrorna används säger en del om hur partierna betraktar verkligheten. Ibland krävs dock mer än en enda siffra. Enligt moderaterna är arbetslösheten i Sverige 6,8 procent. Men de vill även föra fram en annan bild. Moderaterna talar om hur många personer som står utanför arbetsmarknaden och har infört måttet bred arbetslöshet, den andel av den arbetsföra befolkningen som vare sig arbetar eller studerar heltid utan att samtidigt söka jobb.

Med den mätmetoden blir den breda arbetslösheten 21 procent. 21 procent låter mycket, men det innebär att sysselsättningsnivån i Sverige är nästan 80 procent. Internationellt sett är det högt. I Europa ligger endast Danmark och Island högre än Sverige och de flesta andra europeiska länder har en sysselsättningsnivå kring 70 procent.

Att de politiska partierna plockar mått som passar deras intressen bäst är kanske inte så förvånande men varför cirkulerar det flera olika siffror bland ekonomer och samhällsanalytiker? Egentligen är inte heller det särskilt konstigt. Olika aktörer behöver helt enkelt olika mått.

Småföretagaren i Småland vill veta hur många företaget kan anställa i morgon och därför kan det vara bra att veta hur hög den öppna arbetslösheten är. Ekonomer funderar hur konjunkturer förändras och då kan det vara bra att även veta hur många av dem som pluggar eller befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder som snart kan börja arbeta.

Jämförbara mått
Andra vill jämföra arbetslösheten mellan olika länder. Då är det viktigt att samma mått används, ofta används ILO:s definition av arbetslösheten. I Sverige är det SCB som samlar in den officiella arbetslöshetsstatistiken. Enligt den var arbetslösheten 6 procent i juli. Dessa siffror släpar dock efter.

Analytiker och debattörer som snabbt vill se hur arbetsmarknaden förändras kräver färskare uppgifter. Därför används Ams statistik flitigt. Varje vecka presenterar myndigheten uppgifter om hur många som är inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetssökande. Enligt senaste Ams-siffran är 222.000 personer arbetslösa, eller 4,6 procent av arbetskraften. Detta brukar kallas för den öppna arbetslösheten.

Ams presenterar även siffror på arbetslösheten plus hur många som deltar i åtgärder, det så kallade obalanstalet. Enligt det sättet att se så är 355.000 utan jobb och arbetslösheten uppgår till 7,4 procent.

Så frågan är: Hur hög är då arbetslösheten? Svaret är enkelt: Det beror på vem du frågar.

Läs också: artikeln "Krafttag för jobb till unga"