Ska AP-fonderna ta ett långsiktigt ansvar för svenskt näringsliv eller bara se till att få snabb och hög utdelning på sina placeringar?

Frågan ställs på sin spets efter det att en riskkapitalist köpt in sig i Volvo med avsikt att komma över företagets välfyllda kassa.

Förre Metallbasen Göran Johnsson anser att AP-fonderna måste ha en näringspolitisk uppgift och kunna förhindra fientliga uppköp av svenska företag.

Göran Johnsson har en poäng. Största delen av våra framtida pensioner kommer även i framtiden att betalas med uttag från den samlade produktionen. Storleken på pensionerna avgörs av att vi förmår utveckla företag och näringsliv.

Att ge AP-fonderna ett visst ansvar för långsiktiga investeringar i svensk industri står därför inte i motsats till att trygga framtidens pensioner.

Om vi inte vågar satsa på vårt eget näringsliv, får vi alla lägre pensioner. Investeringar är alltid riskfyllda, men störst risk löper den som inget gör.

Det här borde inte vara en partiskiljande fråga. Även de borgerliga borde inse att hur stora pensioner vi får beror av hur goda villkor vi kan skapa för svensk industri.