Anonyma jobbansökningar ska göra nyanställningar rättvisa, enligt regeringen som låter sju myndigheter delta i ett försök. Men LO tycker att det är fel väg att gå.

– Man angriper bara symtomen och inte själva sjukdomen, säger Maria-Paz Acchiardo, på LO.

Fel namn och födelseland kan betyda att en arbetssökande sållas bort direkt. För att alla ska få samma chans oavsett bakgrund beslutade regeringen och samarbetspartierna förra veckan att inleda ett försök med avidentifierade ansökningshandlingar på sju statliga myndigheter.

– Staten ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför är det viktigt att utveckla och pröva metoder som säkerställer en rekrytering som är fri från diskriminering, säger kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik
Österberg i en kommentar.

Funkar inte
Maria-Paz Acchiardo, som är ansvarig för integrationsfrågor på LO, kallar däremot försöket ett stort slag i luften.

– Signalen till de arbetssökande blir att namnet inte duger. Problemet är i själva verket att arbetsgivare diskriminerar utlandsfödda och är dåliga på att känna igen kompetens, säger hon.

Risken finns också att diskrimineringen ändå fortsätter. Även om fler utlandsfödda skulle kallas till intervju med anonyma ansökningar är det inget som säger att de inte sållas bort senare. Maria-Paz Acchiardo efterlyser i stället systematiskt arbete med diskrimineringsfrågorna. Hon säger att det handlar om att lyfta fram frågorna i öppna samtal och att skriva kravprofiler som utesluter diskriminering inför rekryteringen.

– I stället för att ta bort namnet måste arbetsgivare vänja sig. Mohammad är lika kompetent som Kalle. Man kan inte sortera människor efter namn och hudfärg.

Krävs fler ögon
För att komma ifrån diskriminering vid rekrytering vill Maria-Paz Acchiardo se en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om hur rekryteringen ska gå till. Hon tror att det är bra om facket är med i hela rekryteringsprocessen eftersom det blir svårare att sortera bort någon utan orsak om fler har insyn.

Förhoppningen är att rekryteringsarbete och diskrimineringsfrågor ska skrivas in i kollektivavtalen så snart som möjligt.

– Det vore oerhört bra om fack och arbetsgivare markerar tillsammans redan i årets avtalsrörelse. Det här är en klassisk fackligfråga som måste lösas av arbetsmarknadens parter, säger hon.

FAKTA: Anonyma ansökningar
• Försök i sju myndigheter under 2007. Resultatet jämförs med rekryteringarna i nio andra myndigheter.
• Uppgifter om namn och födelseort tas bort. Myndigheterna avgör om de även vill ta bort kön och ålder.
• Följande myndigheter ingår i försöket: Arbetsmarknadsverket, Boverket, Försäkringskassan, Linköpings universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Rikspolisstyrelsen och Statens pensionsverk.