/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/pizza.jpg
”Har det kommit en livsmedelslag till med en massa EU-bestämmelser? Den har jag inte läst än. Det är omöjligt att följa med. Jag har varit mer än 20 år i den här branschen. Alla lagar och regler blir bara mer och mer omständliga och svåra att begripa,” säger  i Karlstad. ”En pizzabagare ska kunna så mycket annat än hålla reda på alla lagar. Han ska baka pizzor. Viktigast för en pizzeriägare är sunt förnuft. Det ska vara rent och fräscht och pizzorna ska bakas med råvaror av hög kvalitet.” Foto: Johan Eklund.

EU är inblandat i minst vartannat beslut på kommunal nivå. Inte ens vården, skolan eller omsorgen sköts helt och hållet nationellt.

En undersökning från Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor visar att minst 60 procent av de kommunala besluten har direkta kopplingar till fördrag, direktiv, handlingsplaner, gemensamma mål, policydokument som tillkommit i EU.

– På miljöområdet är det betydligt mer än 60 procent samtidigt som andelen är mindre på det sociala området, i vården och skolan, säger Tommy Holm, Sveriges Kommuner och Landsting i Bryssel.

Inre marknadens principer om fri rörlighet, direktiv om arbetstid, arbetsmiljö, jämställdhet, och inte minst lagen om offentlig upphandling, kommer in överallt i kommunernas verksamhet.

– När kommunerna ska köpa in hushållspapper måste upphandlingen läggas ut så att alla företag i de 25 EU-länderna som säljer sådant papper ska kunna lägga ett anbud. Hela den svenska lagstiftningen är genomsyrad av EU, säger Birgitta Berg, EU-samordnare i Västerås kommun.

Konkreta regler
Direktiv om badvatten, om avfalls- och sophantering är exempel där EU:s lagar har direkt verkan i kommunerna, liksom lekplatsers utformning där det finns regler om kvalitén på sanden under gungorna och avståndet mellan dem. I Norrland har direktivet om badvatten stött på motstånd eftersom det visar sig vara dåligt anpassat till klimatet i norr.

– EU kräver att få in provsvar på badvattnet. Men norrländska sjöar är frusna på vintrarna. Det har hänt att badvatten underkänts för att prover inte kommit in en viss tid för att sjön varit fryst, säger Ingemar Lilienblad, EU-samordnare i Umeå kommun.

Många EU-lagar är omfattande och detaljerade, färgade av fransk förvaltningstradition, anser han. Svenska lagar var tidigare ganska kortfattade. Nya livsmedelslagar har sett dagens ljus under året. Vid årsskiftet kom en som består av fyra olika förordningar från EU som behandlar hygien och kontroll och gäller alla som sysslar med livsmedel ”från jord till bord”.

I juli började ytterligare en livsmedelslag gälla som ska komplettera förordningarna från EU. Alla, alltifrån stora livsmedelsföretag ner till minsta pizzabagare, ska sätta sig in den nya livsmedelslagen.

– Den är full av hänvisningar till olika EU-förordningar och förutsätter nästan att pizzabagaren har tillgång till experter. För vanliga människor blir det allt svårare att få fram vad som gäller, säger Bengt Kjellberg, jurist i Karlstad kommun.

Kantiga bestämmelser
Han tror också, även om han inte räknat på det, att runt 60 procent av alla beslut har koppling till EU. En del direktiv är fyrkantiga och dåligt anpassade till svenska förhållanden, anser han. Flera kommunala EU-samordnare, som LO-Tidningen talat med, nämner att även landstingens sjukvård är påverkad av EU, och kommer att bli ännu mer. Och det trots att EU saknar kompetens att lagstifta i hälso- och sjukvårdsfrågor.

EU:s domstol slog i maj fast att en kvinna i Storbritannien med en utsliten höftled hade rätt att få vård utomlands. Om väntetiden överskrider den tid som är medicinskt försvarbar så har medborgarna rätt att söka vård i ett annat land.

Försäkringskassan är då skyldig att ersätta patientens vårdkostnad, enligt beslutet i EU:s domstol som får stor betydelse även för svenska kommuner och landsting.
Läs också: artikeln "Bryssel väl dolt inför valet"